Viikon visa: Testaa miten hyvin tunnet ajo­neu­vot ja lii­ken­ne­sään­nöt

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

tiestön kunto
Korouomakin kuuluu Pernuun, mutta kylän sydän on metsästysseuran punainen tupa – "Tykkään tästä porukasta"

Ko­rouo­ma­kin kuuluu Per­nuun, mutta kylän sydän on met­säs­tys­seu­ran pu­nai­nen tupa – "Tyk­kään tästä po­ru­kas­ta"

04.08.2023 16:30
Tilaajille
Kuusamo avustaa yksityisteiden remontteja

Kuusamo avustaa yk­si­tyis­tei­den re­mont­te­ja

19.07.2023 17:00
Tilaajille
Murskeita ajetaan 13 miljoonaa kiloa – metsätaloutta ja vapaa-ajan asutusta palveleva, Akonvaaran metsäautotie kunnostetaan Kuusamossa

Murs­kei­ta ajetaan 13 mil­joo­naa kiloa – met­sä­ta­lout­ta ja va­paa-ajan asu­tus­ta pal­ve­le­va, Akon­vaa­ran met­sä­au­to­tie kun­nos­te­taan Kuu­sa­mos­sa

19.07.2023 17:00 1
Tilaajille
Posiolla on kaivettava lisää rahaa keskustaajaman kahden tien korjaamiseen – urakat menivät Ranualle

Po­siol­la on kai­vet­ta­va lisää rahaa kes­kus­taa­ja­man kahden tien kor­jaa­mi­seen – urakat menivät Ra­nual­le

18.07.2023 04:00 1
Tilaajille
300 kilometriä asfalttia vuodessa riittäisi pitämään Lapin tienpinnat kunnossa – Käsivarressa korjaustöitä odotellaan vielä vuosia

300 ki­lo­met­riä as­falt­tia vuo­des­sa riit­täi­si pi­tä­mään Lapin tien­pin­nat kun­nos­sa – Kä­si­var­res­sa kor­jaus­töi­tä odo­tel­laan vielä vuosia

12.11.2021 08:39 1
Tilaajille
"Aina on riski, kun laittaa auton Kemiin" – Kestääkö tieverkko biotuotetehtaan myötä kasvavia puunkuljetuksia?

"Aina on riski, kun laittaa auton Kemiin" – Kes­tää­kö tie­verk­ko bio­tuo­te­teh­taan myötä kas­va­via puun­kul­je­tuk­sia?

05.05.2021 15:00 1
Tilaajille