ITE-taiteilija
Esa Leppänen kolmas Karhufestivaaleilla – tuomaristo luonnehti moottorisahalla veistettyä karhua rouheaksi rock-taiteeksi, jonka toteutus on vaatinut uskallusta ottaa vastaan ronskiakin palautetta

Esa Lep­pä­nen kolmas Kar­hu­fes­ti­vaa­leil­la – tuo­ma­ris­to luon­neh­ti moot­to­ri­sa­hal­la veis­tet­tyä karhua rou­heak­si rock-tai­teek­si, jonka to­teu­tus on vaa­ti­nut us­kal­lus­ta ottaa vastaan rons­kia­kin pa­lau­tet­ta

18.08.2020 12:01
Tilaajille
Lihanleikkaajasta taiteilijaksi, oikeakätisestä halvauksen jälkeen vasenkätiseksi: "Oma tyyli löytyy aina helpommin, mitä vähemmän osaa" – Murtovaaran koululla esillä naivistisia tauluja ja ITE-taidetta

Li­han­leik­kaa­jas­ta tai­tei­li­jak­si, oi­kea­kä­ti­ses­tä hal­vauk­sen jälkeen va­sen­kä­ti­sek­si: "Oma tyyli löytyy aina hel­pom­min, mitä vä­hem­män osaa" – Mur­to­vaa­ran kou­lul­la esillä nai­vis­ti­sia tauluja ja ITE-tai­det­ta

20.07.2020 04:00
Tilaajille