Tilaajille

Bud­jet­ti­rii­hes­sä hal­li­tus sopi suur­pe­to­jen ai­heut­ta­mien po­ro­va­hin­ko­jen kor­vauk­siin 2,5 mil­joo­nan euron ko­ro­tus­ta

Suurpetojen aiheuttamia porokorvauksia esitetään korotettavaksi.
Suurpetojen aiheuttamia porokorvauksia esitetään korotettavaksi.
Kuva: Jussi Leinonen

Hallituksen talousarvioesityksessä esitetään suurpetojen aiheuttamien porovahinkojen korvauksiin 2,5 miljoonan euron korotusta.

Suurpedoista ahmat ovat aiheuttaneet tänä vuonna porovahinkoja selvästi aikaisempia vuosia enemmän. Porovahinkojen kokonaismäärän arvioidaan nousevan lähes 11 miljoonaan euroon.