Ely jakoi ra­hoi­tus­ta – Kuu­sa­moon suurin yk­sit­täi­nen summa: Kaksi mil­joo­naa menee Kit­kan­tien lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin ja ydin­kes­kus­tan pa­ran­ta­mi­seen

35 pohjoispohjanmaalaista hanketta saa Pohjois-Pohjanmaan ely-keskukselta rahoitusta yhteensä 11,9 miljoonaa euroa. Rahoitus on EU:lta ja valtiolta tulevaa tukea.

Hankkeet rahoitetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmasta.

Euroopan sosiaalirahaston ja valtion rahoitusta on suunnattu kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutukseen ja pienten ja keskisuurten yritysten tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Suurin yksittäinen summa, lähes 2 miljoonaa euroa, ohjattiin Kuusamon kaupungille Kitkantien ympäristön liikennejärjestelyjä ja ydinkeskustan ilmeen ja tieympäristön parantamista varten.

OAMKin, OSAOn, Oulun yliopiston ja Business Oulun Myyntiosaaminen kasvun keskiöön -hanke puolestaan sai yli 550 000 euroa projektilleen, jonka tarkoitus on luoda alueelle sopiva myyntiosaamisen kehittämisen toimintamalli. Myös Suomen Punaisen Ristin Oulun piiri sai Nuoret osaksi yhteisöämme -hankkeeseen 360 000 euroa. Hankkeessa kehitetään osallistujien arjen taitoja ja yritetään luoda syrjäytymisvaarassa oleville nuorille uusia polkuja.

Työ- ja toimintakyvyn parantamiseen ja osallisuuden edistämiseen liittyviä hankkeita rahoitettiin myös muun muassa Kärsämäellä, Raahessa ja Reisjärvellä.

Ely-keskus myönsi huhti-kesäkuussa 2019 myös yritysrahoitusta Pohjois-Pohjanmaan yrityksille yhteensä 4,5 miljoonaa euroa. Yritysrahoitusta meni myös Kainuuseen yli 530 000 euroa ja Lappiin vajaat 6,9 miljoonaa euroa.