Häh - mistä ki­ven­mu­rik­ka tuli kan­ta­tiel­le?

Pasi Revonmäen tiellä löytämässä kivessä vasemmassa reunassa näkyy iskeymäjälkiä. Kaistan reunaviiva antaa kivelle mittakaavan.
Pasi Revonmäen tiellä löytämässä kivessä vasemmassa reunassa näkyy iskeymäjälkiä. Kaistan reunaviiva antaa kivelle mittakaavan.

Lähes kahden nyrkin kokoinen kivi ajoradalla yllätti posiolaisen Pasi Revonmäen, kun hän oli keskiviikkona ajamassa henkilöautolla töistä kotiinsa.

Kivi oli Peräposiolla Rovaniementiellä eli kantatie 81:llä sillä kaistalla, jota Revonmäki ajoi.

– Olin jo hiljentämässä Morottajantien risteykseen, joten sain väistettyä. Täydessä vauhdissa olisi voinut olla toinen juttu, Revonmäki sanoo.

Revonmäki otti kivestä kuvat ja siirsi sen tien luiskaan.

Piennarten niittokalusto oli tullut Revonmäkeä vastaan vähän aikaisemmin. Sellainen voi singottaa kiviä ympärilleen.

– Niittokone tuli vastaan Keskiposion jälkeisen pitkän suoran päässä lähellä Vasaniemen tienhaaraa, joten oli ollut minuutteja tai korkeintaan varttia aiemmin siinä kohti, jossa kivi oli tiellä, Revonmäki sanoo.

– Kovin kauanhan kivi ei ollut voinut tiellä olla.

Revonmäen ottamassa kuvassa kivessä näkyy tuoreita iskemäjälkiä, jotka voivat olla esimerkiksi niittokoneesta lähtöisin.

Revonmäki lähetti kivestä tiedon tienhoidon urakoijalle Destialle ja soitti Tienkäyttäjän linjalle.

Destialla Posion työnjohtajaa sijaistava Jarmo Karjalainen, lenteleekö niittokoneista kiviä?

– On se aika harvinaista. Koneissa on helmat, jotka suojaavat, ettei lentelisi. Minulle ei ole tullut tietoa Posiolta muista kivistä. Onneksi tässä tapauksessa ei sattunut mitään.

– Luiskaan voi jäädä kivi maan kaivamisesta. Kaapeliurakoija on kyllä saanut ely-keskukselta ohjeet, miten työ on tehtävä.

Miten muuten kivi on voinut joutua tielle?

– Joskus kiviä tippuu sora-autoista.

Vierasesineet ajoradalla ovat vaarallisia. Ne voivat päältä ajettaessa kimmota ja osua toiseen ajoneuvoon tai ihmiseen tai rikkoa renkaan ja aiheuttaa onnettomuuden.

Tieliikennelain mukaan tielle ei saa panna eikä jättää mitään, mikä voi vaarantaa tai haitata liikennettä.

Jos tielle on jonkun syystä joutunut tällainen este, jota ei voida heti poistaa, hänen on merkitsemällä tai muuten kiinnitettävä muiden tienkäyttäjien huomiota esteeseen, kunnes hän on saanut sen poistetuksi.

Muutkin tienkäyttäjät ovat velvollisia poistamaan tai merkitsemään tiellä havaitsemansa esteen.