Hyy­de­tul­vis­ta va­roi­te­taan Tai­val­kos­ken ja Pu­das­jär­ven alueil­la – koko Iijoki on hyyteen tukkima

Iijoen vesistön joissa virtaa nyt veden sijasta hyyde, joka saattaa joillain kohdin muodostua ongelmaksi. Tulvakameran kuvaa Taivalkosken Kostonjoen Kypäräkoskelta.
Iijoen vesistön joissa virtaa nyt veden sijasta hyyde, joka saattaa joillain kohdin muodostua ongelmaksi. Tulvakameran kuvaa Taivalkosken Kostonjoen Kypäräkoskelta.
Kuva: Tulvakeskus

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus ja Tulvakeskus kehottavat varautumaan mahdollisien suppotulvien nostamaan korkeaan vesipintaan Iijoen tulvariskialueilla.

Joessa ei ole havaittu perjantai-iltapäivään mennessä varsinaisia hyydepatoja, vaan koko joki on hyyteen tukkima. Virran mukana kulkeutuva hyyde on tukkinut jokiosuuksia jääkannen alla kymmenien kilometrien pituudelta.

Varsinaisiin tulvantorjuntatöihin ei voida ryhtyä esimerkiksi räjäyttämällä tai kaivinkoneella jäämassoja siirtäen. Ely-keskus ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitos seuraavat tilannetta ja kehottavat suojelemaan kiinteistöjä omatoimisesti ja poistamaan kastumisvaarassa olevat tavarat mahdollisilta tulvavaara-alueilta.

Iijoen valuma-alueella on tällä hetkellä paljon vettä ja virtaamat ajankohtaan nähden suuria. Tämän vuoksi jokivesiin ei ole pakkasista huolimatta joka paikkaan muodostunut jääkantta. Sen sijaan jo viikkojen ajan niihin on muodostunut virtausta haittaavaa hyydettä.

Vedenkorkeus on hyyteiden vuoksi paikoin yhtä korkealla kuin kevättulvan aikana. Vaikka virtaamat ovat viime viikkoina huomattavasti pienentyneet, jokivesi on edelleen haitallisen korkealla erityisesti Taivalkosken ja Pudasjärven alueilla.

Muilla jokivesistöillä kuten Kiiminkijoella hyydetilanne on rauhoittunut ja vesipinnat ovat laskussa.