Ikään­ty­vät met­sä­no­mis­ta­jat, hoi­ta­mat­to­mat tai­mi­kot ja har­ven­nuk­set – metsän am­mat­ti­lai­sil­la riittää opas­tet­ta­vaa

Stora Enson metsäasisantuntija Janne Harjukelo esittele Oivangissa metsänomistajille erilaisia metsänhoitomahdollisuuksia. Ostopäällikkö Mikko Ylimartimo toteaa puukaupan hieman hidastuneen viime vuoden ennätysvuodesta. Kysyntä on kuitenkin edelleen hyvää. Puukauppa on hieman vähentynyt edellisvuodesta, mutta kysyntää on edelleen ja puun hinta hyvällä tasolla. Metsänomistaja Raimo Takalo pitää tärkeänä, että metsiä hoidetaan tuottavasti.
Stora Enson metsäasisantuntija Janne Harjukelo esittele Oivangissa metsänomistajille erilaisia metsänhoitomahdollisuuksia.
Stora Enson metsäasisantuntija Janne Harjukelo esittele Oivangissa metsänomistajille erilaisia metsänhoitomahdollisuuksia.

– Kyllä. Näyttää siltä, että puukaupan näkymät kuluvalle vuodelle ovat hyvät. Viime vuoden ennätyshakkuista tullaan jäämään, mutta maailmanmarkkinat ovat toistaiseksi vetäneet. Sahapuolella on enemmän kysymysmerkkejä, kertoo Stora Enson Lapin ja Kuusamon alueen ostopäällikkö Mikko Ylimartimo.

Metsänomistajan kannalta hinnat olivat viime vuonna korkeammalla.

– Mutta puun hinta on edelleen erittäin hyvällä tasolla kun katsotaan pitkää aikaväliä.

Koillismaalla näkee kuitenkin metsänhoitotöiden tarpeen.

– Sen näkee jo kun ajelee autolla alueella. Nyt olisi 1980-luvun uudistushakkuiden ja osin silloisen Mauri-myrskyn jälkien korjausten uudistustöiden hoitohakkuut aiheellista. Hoitorästejä alueella on valtavasti, arvioi Stora Ensin metsäasiantuntija Janne Harjukelo.

Hoitorästien syy voi olla metsien omistuksessa.

– Metsien omistus on yhä enemmän kaupunkilaisilla ja perikunnilla. Heille metsäasiat eivät ole niin läheisiä kuin täällä asuvilla.

– Taimikon hoito ja ensiharvennus olisi tärkeä tehdä. Ne ovat investointeja, jotka tuottavat tulevaisuudessa. Metsien hoito on pitkäjänteistä ja ylisukupolvista.

Koillismaalaiset metsänomistajat ovat ikääntymässä.

– Lähiaikoina suuret ikäpolvet siirtävät metsäomistausta nuoremmille. Silloin neuvonnan tarve kasvaa koko ajan.

Metsien hoidossa suositaan selkeää kasvatusta päätehakkuuseen ja sen jälkeistä uudistusta. Metsänhoitoyhdistys Koillismaan johtaja Antti Härkönen kertoo, että Koillismaa on sen verran jo äärialueita luonnonolosuhteiltaan, että jatkuvan kasvatuksen suosio olematon.

– Syynä tähän on, että luontainen taimettuminen ei vaan onnistu jatkuvalla kasvatuksella ja metsänomistajat eivät halua jättää perillisilleen huonoja, aukkosia sekä tuottamattomia metsiä. Metsän perustamista viljelemällä on harrastettu jo 50 vuotta, siitä on hyvät kokemukset ja tulokset ovat yli odotusten.

Päätehakkuita tehdään Metsänhoitoyhdistys Koillismaan kautta viime vuonna noin 2 200 hehtaaria.

– Kun muut luetaan mukaan, määrä noussee kaikkiaan arviolta noin 3 000 hehtaariin. Avohakkuina tehdään 75 % ja siemenpuuasentoon 25 %.

Lue lisää maanantain Koillissanomista tai näköislehdestä.

Metsiä pitää hoitaa
Risto Pikkupeura

Kuusamolainen metsänomistaja Raimo Takalo sanoo, että metsiä tulee hoitaa kunnolla.

– Metsä on hyvässä kunnossa kun sitä hoidetaan.

Koillismaalla puuta riittää.

– Ja uutta kasvaa koko ajan. Metsien kierto toimii. Keskustelu metsien ilmastovaikutuksista on yliampuvaa. Kyllä luonto aina hoitaa.

Puukaupan osalta Takalo naurahtaa, ettei ostajia oven takana ole juossut kolkuttelemassa.

– Kyllä siinä täytyy itse vihje antaa.

– Hinta ei tietenkään koskaan myyjää tyydytä, mutta näillä mennään.