Ju­mis­ko­joen var­rel­ta haetaan ko­bolt­tia

Geologian tutkimuskeskus tutkii Posiolta Kemijärveen laskevan Jumiskojoen varrelta aluetta, josta se otaksuu löytyvän kobolttia ja grafiittia.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto hyväksyi GTK:n varausilmoituksen noin yhdeksän neliökilometrin kokoisesta alueesta. Varaus on voimassa kaksi vuotta. GTK aikoo hakea malminetsintälupaa, jos siihen on aihetta.

GTK:n suunnitelmana on tutkia aluetta geofysikaalisilla mittauksilla ja mahdollisesti tehdä myös kallioperäkartoitus ja mittauksia lennokin avulla.

Maanomistajien suostumuksella GTK voi tehdä timanttikairausta, tutkimuskaivantoja, moreeninäytteenottoa ja

biogeokemiallista näytteenottoa.

Etelä-Posiolle hakee Nortec Minerals Oy kolmen vuoden jatkoaikaa malminetsinnälle syväkairauksin kuudessa kohteessa Haukiahoksi ja Kaukuaksi nimetyille valtausalueille. Niiltä etsitään palladiumia, platinaa, kultaa, kuparia ja nikkeliä.

Yhtiö aikoo tehdä alustavan kannattavuusselvityksen avolouhoskaivosten valmistelevien töiden ja hyödynnettävyyden selvittämiseksi sitten, kun uudet kairaukset on saatu päätökseen.