Ke­vyen­lii­ken­teen­väy­lä suun­nit­te­luun Nis­sin­vaa­ras­sa – samalla ke­vyen­lii­ken­teen ja kelk­ka­rei­tin yh­tei­nen ali­kul­ku val­ta­tiel­le

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatimassa tiesuunnitelmaa valtatielle 5 ja maantielle 18865 (Nissinvaarantie) jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisesta välille Kitkantie - Nissinvaarantie. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Kuusamon kaupungin kanssa.

Valtatielle 5 suunnitellaan erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä Kitkantien liittymästä Nissinvaarantien liittymään ja edelleen Nissinvaarantien pohjoispuolelle Nissinjärventien liittymään saakka.

Lisäksi valtatielle suunnitellaan jalankulku- ja pyöräilyliikenteen sekä hiihto- ja moottorikelkkaliikenteen yhteinen alikulkukäytävä Nissinvaarantien liittymän pohjoispuolelle. Jalankulku- ja pyöräilyväylä sijoittuu osin vanhan valtatien linjaukselle ja sen rakentamisessa hyödynnetään vanhan tien rakenteita.

Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden sekä jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien parantaminen. Lisäksi tavoitteena on moottorikelkkailu- ja latureittien turvallisuuden parantaminen valtatien risteämisten kohdilla.

Tiesuunnitelma valmistuu marraskuussa 2019.Tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta ja Kuusamon kaupungilta. Ennen lausunnon antamista kaupunki asettaa tiesuunnitelman nähtäville, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus suunnitelmasta. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Traficom antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen. Hankkeesta laaditaan tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen erillinen rakennussuunnitelma, joka valmistuu kevättalvella 2020. Hankkeen rakentaminen on mahdollista aloittaa sen jälkeen, kun Traficom on antanut tiesuunnitelmasta hyväksymispäätöksen ja hankkeelle on olemassa rahoitus.

Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 2,0 milj. euroa (alv 0%). Hanke on pyrkimys toteuttaa lähivuosien aikana. Hanke voidaan toteuttaa vaiheittain ja lopullinen toteuttamislaajuus päätetään suunnittelutyön aikana.