Luitko jo: Kun ra­ken­nus­yh­tiö meni kon­kurs­siin, osak­kaat päät­ti­vät ra­ken­taa ker­ros­ta­lon loppuun omalla rahalla

Toimittajalta: Kuu­sa­mon asun­to­pu­laan kai­vat­tai­siin vuok­ra-asun­to­ja, mutta niitä ei ole vie­lä­kään saatu tehtyä

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne on avoinna – vielä ehdit löy­tä­mään sinulle so­pi­vim­man eh­dok­kaan

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Koil­lis­maa on entistä vä­ki­val­tai­sem­pi paikka – sama kehitys vaivaa koko po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la

Kiireellisimpien, A -luokan hälytystehtävien keskimääräinen toimintavalmiusaika tammi-kesäkuussa 2017 oli Oulun poliisilaitoksen alueella 10,3 minuuttia. Aika nopeutui edellisvuodesta huomattavimmin Koillismaalla.
Kiireellisimpien, A -luokan hälytystehtävien keskimääräinen toimintavalmiusaika tammi-kesäkuussa 2017 oli Oulun poliisilaitoksen alueella 10,3 minuuttia. Aika nopeutui edellisvuodesta huomattavimmin Koillismaalla.
Kuva: Aleksanteri Pikkarainen

Väkivaltarikokset ovat kasvaneet yli kolmanneksella Koillismaalla alkuvuonna edellisvuoteen verrattuna, tiedottaa Oulun poliisi. Kehitys on vielä selvästi huonompi kuin koko poliisilaitoksen alueella, jossa väkivaltarikoksia tuli poliisin tietoon lähes kymmenen prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Poliisin mukaan lukumääräisesti suurin selittävä tekijä oli yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyrikosten yli 110 kappaleen kasvu.

Kaikkien pahoinpitelyrikosten määrä kasvoi yhdeksällä prosentilla ja törkeiden pahoinpitelyjen määrä pysyi lähes ennallaan Oulun poliisin alueella. Henkirikoksia yrityksineen Oulun poliisin tietoon tuli 40 prosenttia enemmän kuin alkuvuonna 2016, mikä tarkoittaakuuden kappaleen lisäystä. Toteutuneita henkirikoksia oli neljä kun alkuvuonna 2016 niitä oli vain yksi.

Kaikkien seksuaalirikosten määrä oli alkuvuonna 32 prosenttia edellisvuotta suurempi, lasten seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrä lisääntyi peräti 45 prosentilla, eli 18 tapauksella.

Ulkomaalaisten osuus väkivaltarikoksista epäiltyinä jatkoi kasvuaan - alkuvuonna 2017 osuus oli 10,7%.

Kotihälytystehtävien määrä puolestaan väheni hieman alle prosentilla edellisvuoteen verrattuna ja perheväkivallaksi luokiteltujen rikosilmoitusten määrä väheni kahdeksalla prosentilla koko Oulun poliisilaitoksen alueella.

Myös kaikkien Oulun poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä oli alkuvuonna yli 15 prosenttia vuoden 2016 tammi-kesäkuuta pienempi. Väkivaltarikosten määrä sen sijaan oli lähes kymmenen prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Huumausainerikoksia Oulun poliisi on saanut paljastettua edellisvuotta enemmän. Poliisille ilmoitettujen talousrikosten määrä näyttäisi kääntyneen laskuun. Liikennerikosten ja -rikkomusten määrä jatkoi laskuaan, erityisen paljon rattijuopumusten osalta.

Oulun poliisille tuli tammi-kesäkuussa noin 42 000 hälytystehtävää, joka on pari prosenttia edellisvuotta vähemmän. Kaikkein kiireellisimpien hälytystehtävien toimintavalmiusaika koheni selvästi edellisvuodesta.

Kaikkien poliisin myöntämien lupien määrä laski noin kymmenellä prosentilla. Merkittävin tekijä tuohon oli siinä, että passeja haettiin yli 4 500 kappaletta vähemmän kuin vuoden 2016 tammi -kesäkuussa.

Omaisuusrikoksia puolestaan on tehty Koillismaalla tänä vuonna reilusti vähemmän kuin viime vuoden alkupuoliskolla. Vähennys on peräti 17 prosenttia.

Sama trendi näkyy koko Oulun poliisilaitoksen alueella. Omaisuusrikoksia poliisin tietoon tuli lähes kymmenen prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Omaisuusrikosten määrä oli poliisilaitoksen alueella alkuvuonna noin 7 100 kappaletta.

Poliisin tiedotteen mukaan kehitys oli niin rikosnimikkeittäin kuin alueellisestikin varsin yhtenäistä - kuitenkin ryöstöjä Oulun poliisin tietoon tuli yli 40 prosenttia enemmän ja mökkimurtoja yli 50 prosenttia enemmän kuin alkuvuonna 2016. Moottorikulkuneuvoihin kohdistuneiden rikosten määrä on laskenut lähes koko 2000-luvun.

Alkuvuonna 2017 käyttövarkauksia poliisin tietoon tuli 19 prosenttia edellisvuotta vähemmän ja automurtoja noin 28 prosenttia vähemmän. Murtovarkauksia kaikkiaan Oulun poliisin tietoon tuli lähes 250 kappaletta vähemmän kuin vuoden 2016 tammi-kesäkuussa, mikä on noin neljänneksen vähemmän.

Kuluneena vuonna niin Oulun poliisilaitoksella kuin muuallakin maassa on ollut runsaasti niin sanottuja valepoliisi -tapauksia. Virkavallan anastuksina rikosilmoituksiin kirjatut nimikkeet ovat moninkertaistuneet edellisvuoteen verrattuna. Näillä rikoksilla on aiheutettu erittäin merkittävää taloudellista vahinkoa - kym-menistä tuhansista yli sataan tuhanteen euroon tapausta kohden.

Ulkomaalaisten rikoksentekijöiden osuus omaisuusrikoksista epäillyistä on Oulun poliisilaitoksella selvästi koko maan tasoa alempi - alkuvuonna 2017 vielä hieman pienempi kuin edellisvuonna.

Poliisin tietoon tuli alkuvuonna 2017 yli 15 prosenttia enemmän huumausainerikoksia kuin vuotta aiemmin - törkeitä huumausainerikoksia poliisi sai paljastettua myös aiempaa enemmän. Oulun poliisi sai alkukesästä päätökseen esitutkinnan, jossa paljastettiin epäiltyjen törkeiden huumausainerikosten sarja. Poliisi takavarikoi törkeän huumausainerikoksen ylittävän määrän metamfetamiinia ja lisäksi tehdyillä kotietsinnöillä löydettiin n. 24 litraa BMK (bentsyylimetyyliketoni) - ainetta, jonka lähes ainoa käyttötarkoitus on amfetamiinin valmistaminen.

Liikennerikoksia Oulun poliisi kirjasi runsaat 12 prosenttia vähemmän kuin alkuvuonna 2016. Liikennerikkomusten määrä väheni neljänneksen.

Liikenneturvallisuuden vaarantamia poliisi kohtasi 14 prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia poliisi kirjasi kuitenkin hieman alkuvuotta 2016 enemmän. Tavallisten rattijuopumusten määrä oli 10 prosenttia edellisvuotta pienempi - törkeiden rattijuopumusten määrä väheni yli viidenneksen.

Oulun poliisille annettiin alkuvuonna 2017 noin 41 800 tehtävää. Määrä oli yli 700 kappaletta edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi. Määrä väheni lähes kaikissa tehtävälajeissa - erityisen voimakkaasti liikenneonnettomuuksiin ja yksilön suojaan liittyvissä tehtävissä - kadonneisiin henkilöihin liittyviä tehtäviä Oulun poliisille välitettiin yli 110 kappaletta edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Oulun pääpoliisiaseman sisäilmaongelmien seurannaisvaikutuksena on ollut, että kuljetus- ja vartiointitehtävien määrä on lisääntynyt voimakkaasti.

Kiireellisimpien, A -luokan hälytystehtävien keskimääräinen toimintavalmiusaika tammi-kesäkuussa 2017 oli Oulun poliisilaitoksen alueella 10,3 minuuttia. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna tilanne koheni 0,4 minuuttia - keski-määräistä enemmän Koillismaalla ja Jokilaaksoissa. Kainuussa toimintavalmiusaika heikkeni lähes kolmella minuutilla. Kaikkien hälytystehtävien toimintavalmius jatkui alle minuutilla - Jokilaaksoissa tuokin koheni hieman.