Tilaajille

Koil­lis­maal­la ve­si­huol­lon va­rau­tu­mis­ta pa­ran­net­tiin kak­si­vuo­ti­ses­sa hank­kees­sa – ­ve­si­lai­tok­sil­le muun muassa ve­si­säi­liöi­tä ja de­sin­fioin­ti­vä­li­neis­töä

Pienten vesilaitosten varautumissuunnittelua ja yhteistyötä edistänyt hanke Kuusamossa, Taivalkoskella ja Pudasjärvellä on päättynyt. Koillismaalla näiden kolmen kunnan alueella toimii noin 60 vesihuoltolain tarkoittamaa talousvettä toimittavaa pientä vesihuoltolaitosta, kerrotaan hankkeen tiedotteessa..

Vesiosuuskuntien varautumista häiriötilanteisiin parannettiin myös yhteishankinnoin. Kuhunkin hankkeessa mukana olevaan kuntaan osuuskuntien yhteiskäyttöön hankittiin kemikaalin annostelupumppu ja klooripitoisuuden mittari talousveden kloorausta varten, sekä kuution  säiliöitä varaveden jakelua varten. Yhteiskäyttöä varten hankittujen laitteiden säilytyksestä vastaavat kuntien taajamien vesihuollosta huolehtivat isommat vesihuoltolaitokset: Pudasjärven vesiosuuskunta, Taivalkosken kunnallinen vesilaitos ja Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta.