Ko­koo­muk­sen val­tuus­to­aloi­te to­teu­tuu: kau­pun­gin or­ga­ni­saa­tio aloit­taa säh­köi­sen en­nak­ko­ar­vioin­ti­lo­mak­keen käytön

Jani Väisänen

Kuusamon kaupunki siirtyy käyttämään organisaatiossaan sähköistä päätösten ennakkoarviointilomaketta.

Lomakkeeseen pitää merkitä merkittävästi strategiaan, kuntalaiseen, ympäristöön ja elinkeinoelämään, talouteen tai henkilöstöön liittyvät päätökset ja kuvailla 2-3 vaihtoehtoista ratkaisua.

Lisäksi päätöksen myönteiset ja kielteiset vaikutukset täytyy kirjata ja niin ikään kirjata kunkin vaihtoehdon vaikutukset toimintaan.

Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti ennakkoarviointilomakkeen käyttöönottoa.

Lomaketta ei käytetä, jos kyseessä on yksilöä koskeva asia, oikaisuvaatimus, viranhaltijoiden nimeäminen tai tiedoksi saatettava asia, ohjeistaa kaupunginhallitus.