Kokeilu: Tekoäly uutisoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

TOIMITTAJALTA: Len­to­pal­lo­ke­vään rat­kai­su­het­ket lä­hes­ty­vät – Pölkky Kuu­sa­mon vä­him­mäis­ta­voit­tee­na run­ko­sar­jas­sa pitää olla kol­man­nen sijan säi­lyt­tä­mi­nen

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Korona kat­kai­see Lapin yli viisi vuotta kes­tä­neen kasvun – Suh­dan­ne­kat­sauk­sen mukaan Lapin kehitys on jat­ku­nut edel­lis­vuo­sien tapaan po­si­tii­vi­se­na myös viime vuonna, mutta ko­ro­na­ke­vät kat­kai­see ke­hi­tyk­sen

Seutukunnassa paras kehitys oli rakentamisen toimialalla. Posiolla rakennettiin rivitalo Miilutielle. Vasemmalla vastaava mestari Ville Kokko, oikealla työnjohtaja Ari-Pekka Sirviö.
Seutukunnassa paras kehitys oli rakentamisen toimialalla. Posiolla rakennettiin rivitalo Miilutielle. Vasemmalla vastaava mestari Ville Kokko, oikealla työnjohtaja Ari-Pekka Sirviö.
Kuva: Erkki Ahola

Korona katkaisee Lapin viime vuosien hyvän liikevaihto- ja henkilöstökehityksen, todetaan Lapin suhdannekatsauksessa.

Katsauksen mukaan Lapin suhdannekehitys on jatkunut edellisvuosien tapaan positiivisena myös viime vuonna. Parasta liikevaihdon kehitys oli liike-elämän palveluissa, majoitus ja ravitsemistoiminnassa sekä matkailupalveluissa. Voimakkainta kasvu oli Pohjois-Lapin seutukunnassa. Teollisuuden vientiliikevaihto laski hieman, rakentamisessa oli edelleen kasvua.

Lapin matkailun kehitys on ollut kasvu-uralla jo neljä vuotta. Vuosi 2018 oli kasvun huippuvuosi ja sen heijastusvaikutukset ovat merkittävät muun muassa liike-elämän palveluihin sekä kauppaan ja palveluihin sekä logistiikkaan, Lapin liiton ja Lapin ely-keskuksen tiedotteessa kerrotaan.  

Teollisuuden vientiliikevaihto Lapissa laski hieman vuonna 2019, mutta tämä kertoo ennen kaikkea vientiliikevaihdon tasoittumisesta, sillä taustalla on vuosien 2017 ja 2018 voimakas kasvu. Teollisuuden pois lukien suuryritykset liikevaihto kasvoi ja myös henkilöstömäärä kasvoi. Myös rakentamisessa vuosi 2019 oli edellisen vuoden mukaisesti hyvää kasvua. Molemmilla toimialoilla kasvu näkyi myös henkilöstömäärän lisäyksenä. 

Lapin kaikissa seutukunnissa jatkui liikevaihdon kasvu. Voimakkain kasvu on viiden vuoden aikavälillä ollut Pohjois-Lapin seutukunnassa, vuonna 2019 suurin liikevaihdon kasvu nähtiin Rovaniemen seutukunnassa. Rovaniemellä suurin liikevaihdon kasvu oli majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä teollisuuden toimialalla. Kemi-Torniossa liikevaihto laski hieman, mutta henkilöstömäärän kasvu jatkui. Seutukunnassa paras kehitys oli rakentamisen toimialalla.