Kotona asu­mi­sen tueksi – Pal­ve­lu­se­te­lit on Tai­val­kos­kel­la tar­koi­tet­tu ikä­ih­mi­sil­le ja pit­kä­ai­kais­sai­rail­le

Mimmu Alaloukusa kertoo, että Taivalkoskella on 15 palveluseteliyrittäjää.
Mimmu Alaloukusa kertoo, että Taivalkoskella on 15 palveluseteliyrittäjää.

Taivalkosken kotihoidon tukipalvelusetelillä järjestettävät palvelut on tarkoitettu itsenäisen asumisen tueksi. Tukipalvelusetelillä saatavat palvelut ovat kotihoitoa tukevia palveluja ja kuuluvat kunnan harkinnan perusteella järjestettäviin palveluihin.

– Tavoitteena on aina auttaa ihmistä selviytymään kotona mahdollisimman pitkään tukemalla toimintakykyä kulloinkin tarvittavien palvelujen avulla, kertoo Taivalkosken kotihoidon palveluohjaaja Mimmu Alaloukusa.

Palvelusetelit on tarkoitettu erityisesti ikäihmisille ja pitkäaikaissairaille. Palvelutarpeen arvioinnissa määritellään, mitä palveluja kukin henkilö tarvitsee ja kuinka pitkän aikaa.

– Esimerkiksi leikkauspotilailla avun tarve on yleensä määräaikainen. Palvelusetelillä saataviin palveluihin kuuluvat muun muassa siivous-, ruokahuolto ja kauppa-asiointi, Alaloukusa jatkaa.

Taivalkoskella on mahdollista saada käyttöönsä tilapäinen - tai säännöllinen tulosidonnainen tukipalveluseteli. Tilapäinen tukipalveluseteli kohdistuu asiakkaisiin, joilla tukipalvelun tarve on vähäistä joko säännöllisesti tai lyhytaikaisesti. Säännöllinen tukipalveluseteli kohdistuu ensisijaisesti paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville ikäihmisille ja pitkäaikaissairaille.

– Palvelusetelin voi saada käyttöönsä, jos henkilön avuntarve ja kokonaistilanne täyttävät palvelun myöntämiseen määritetyt kriteerit, Alaloukusa kertoo.

Alaloukusa suosittelee, että palvelutarpeen kartoitukseen osallistuisi aina myös joku omainen. Kartoituksessa huomioidaan kunnan järjestämien palvelujen lisäksi myös omaisten osallistumismahdollisuus sekä kolmannen sektorin tarjoamat palvelut.

Taivalkoskella rekisterissä olevia palveluseteliyrittäjiä on 15. Ne kaikki ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymiä palveluntuottajia. Palvelusetelituottajan kelpoisuus on oltava vastaava kuin kunnan itse tuottamissa palveluissa. Palvelusetelituottajaksi hakeutuva täyttää hakulomakkeen ja toimittaa tarvittavat liitteet sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Samalla yrittäjä hyväksyy palvelusetelisääntökirjassa olevat sääntökohdat. Asiakas saa aina itse päättää, kenet hän valitsee palveluntuottajaksi.

Omaishoitajille voidaan niin ikään myöntää palveluseteleitä. Omaishoitaja voi valita lakisääteisten vapaapäiviensä sijasta omaishoidon kotihoidon tuki- ja hoivapalvelusetelin tai omaishoidon ympärivuorokautisen tuen sijaishoitaja- palvelusetelin. Palveluseteli voidaan myöntää omaishoitajalle puoleksi vuodeksi kerrallaan ja sen tarkoituksenmukaisuus arvioidaan aina omaishoitoperheen kanssa yhdessä.

Mimmu Alaloukusa on työskennellyt kotihoidon palveluohjaajana Taivalkoskella nyt reilut neljä vuotta.

–  Täällä asiat ovat hyvin, vanhuksista, vammaisista ja pitkäaikaissairaista huolehditaan eikä ketään jätetä heitteille. Ilmaisia palveluja ei pääsääntöisesti ole olemassa, mutta palveluja on kriteerit täyttäville tarvitsijoille aina saatavilla.

Alaloukusa korostaa, että tukipalvelusetelien käyttäjät ovat onnellisessa asemassa, koska niillä ja muilla palveluilla mahdollistetaan kotona asuminen mahdollisimman pitkään.