Kuu­sa­mo-Ru­kan välin hoi­to­luok­ka nousee

Valtatie 5:n talvikunnossapidon hoitoluokka Kuusamon ja Rukan välillä nousee.

Maanteiden talvihoitoon luvassa parannuksia tänä talvena laajalti Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Vuoden alussa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus nosti talvikunnossapidon hoitoluokkia useilla teillä, yhteensä noin 1500 kilometrin matkalla. Rahaa maanteiden talvihoitoon on tänä vuonna noin 1,6 miljoonaa euroa enemmän rahaa kuin viime vuonna.

Hoitoluokka nousee Kuusamon ja Rukan välin lisäksi myös maantien 849 Kiimingin ja Yli-Iin välillä.

– Talvikauteen 2017–2018 verrattuna käytämme tänä talvena noin 1,6 miljoonaa euroa enemmän maanteiden talvihoitoon, kertoo johtaja Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Kyse on merkittävästä korotuksesta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus käyttää Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen maanteiden talvihoitoon tänä talvena yhteensä noin 17 miljoonaa euroa.

– Tienkäyttäjien tutkimuksen mukaan viime talvena yksityishenkilöistä 49 prosenttia oli tyytyväisiä talvikunnossapitoon, kun toissatalvena tyytyväisiä oli 28 prosenttia. Haluamme jatkaa tätä kehitystä, Mäkikyrö sanoo.

ELY:n mukaan talvihoidon taso tulee paranemaan myös alemmissa hoitoluokissa uudistuneiden talvihoidon toimintalinjojen ja laatuvaatimusten myötä.

Talvihoidon kunnossapito kilpailutetaan viisivuotisina alueurakoina. Kun aikaisempi urakkasopimus umpeutuu, se kilpailutetaan uusien kriteereiden mukaisesti. Raskas liikenne huomioidaan aikaisempaa paremmin uusissa toimintalinjoissa. Tavoitteena on muun muassa elinkeinoelämän kuljetusten toimivuuden turvaaminen, liikenneturvallisuus sekä ilmastonmuutoksen huomioon ottaminen.

Vaihtelevien kelien lisäksi kunnossapidon haasteena on päällystettyjen teiden heikko kunto. ELY-keskuksen mukaan päällysteiden kuntoa pyritään parantamaan lähivuosien kunnossapitoon saadun lisärahoituksen avulla. Myös suolan käyttöä mitoitetaan päällysteiden kestävyyden mukaan.