Suurpetokeskus: Eläimet siir­ret­tä­vä toisiin eläin­tar­hoi­hin tai lo­pe­tet­ta­va 31.10 men­nes­sä

Toimittajalta: Bud­je­tin teko voi ah­dis­taa, mutta minulle se toi mie­len­rau­han

Öljy tuoksuu vieläkin: Park­ki­pai­kan alta nos­tet­tu 3500 tonnia saas­tu­nut­ta maata

Mainos: Paikallista tietoa ja ymmärrystä – tutustu Koillissanomiin 1 kk 1 €

Pääkirjoitus

Kuusamo saa kolme tähteä ja plussan – vielä pa­ra­nee, jos 900 mil­joo­nan in­ves­toin­nit saadaan liik­keel­le

Ylen tekemässä kuntatutkassa Suomen kunnat pisteytetään (asteikolla 1-5) neljän ominaisuuden perusteella: elinvoima, talous, terveys ja ilmapiiri. Posion kunto ja tulevaisuus näyttää selvityksen perusteella alavireiseltä. Kunnan elinvoima ja talous saavat yhden tähden, terveys ja ilmapiiri kaksi tähteä.

Posiolaisten lohduksi on sanottava, että se ei ole läheskään ainoa pohjois- ja itäsuomalainen kunta, jolla on hankaluuksia. Naapurit pärjäävät silti paremmin. Taivalkoski saa taloudestaan neljä tähteä, ilmapiiristään kolme, mutta elinvoimasta ja terveydestä vain yhden. Kuusamon suoritus on tasainen: neljä tähteä taloudesta ja muilta osa-alueilta kolme.

Kuntatutka on laadittu vertaamalla Suomen kuntien tunnuslukuja keskenään. Elinvoimaosiossa kunnat on laitettu järjestykseen työllisten ja työttömien määrän, taloudellisen huoltosuhteen, väestökehityksen, kuntalaisten koulutustason, yritysten määrän ja verotettavien tulojen perusteella.

Kuntien talouden, terveyden ja ilmapiirin vertailuun on haettu vastaavia keskenään vertailukelpoisia suureita. Vertailu antaa suuntaa, miten kunnassa voidaan ja miltä kunnan tulevaisuus näyttää. Minään lopullisena totuutena vertailua ei pidä lukea.

Pienet maaseutukunnat menestyvät vertailussa huonosti verrattuna yliopistokaupunkeihin. Pohjimmaisena syynä on elinkeinorakenteen murros, mikä on vienyt nuoria koulutuksen ja työn perässä muutamaan kaupunkikeskukseen ja niiden liepeille.

Kuntatutka osaltaan osoittaa, että elinvoiman luominen on jatkossa kuntien tärkein tehtävä, kun sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy maakunnille. Jos uusia työpaikkoja kyetään luomaan, ratkeaa monta ongelmaa. Kuusamossa on asetettu tavoitteeksi luoda tuhat uutta työpaikkaa vuoteen 2021 mennessä. Taivalkoskella vastaava tavoite on 300 työpaikkaa. Haaste on kova, mutta ei mahdoton. Esimerkiksi Kuusamoon on suunnitteilla investointeja 900 miljoonan euron edestä seuraavan kymmenen vuoden ajalle.

Kuntatutka osaltaan osoittaa, että elinvoiman luominen on jatkossa kuntien tärkein tehtävä, kun sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy maakunnille.