Kuu­sa­mo­lai­set saavat eh­dot­taa van­hus­myön­tei­sen pal­kin­non saajaa 20.9. men­nes­sä.

Vanhusneuvoston puheenjohtaja Liisa Siikaluoma (vas.) ja vanhustyön johtaja Satu Kangas toivovat saavansa runsaasti ehdotuksia vanhusmyönteisen palkinnon saajaksi.
Vanhusneuvoston puheenjohtaja Liisa Siikaluoma (vas.) ja vanhustyön johtaja Satu Kangas toivovat saavansa runsaasti ehdotuksia vanhusmyönteisen palkinnon saajaksi.
Kuva: Helena Matila

Kuusamon vanhusneuvosto hakee jälleen kuntalaisten ehdotuksia vanhusyönteisen palkinnon saajaksi. Kuusamolaiset saavat tehdä esityksiä tittelin sopivasta saajasta.

Viidettä kertaa jaettava tunnustus myönnetään vanhusmyönteiselle henkilölle, yhteisölle tai muulle taholle, joka osaa ottaa erityisellä tavalla huomioon ikäihmisten tarpeet ja on toiminnallaan edistänyt vanhusmyönteistä ilmapiiriä kunnassa.

Tänä vuonna vanhusneuvosto painottaa erityisesti ikäihmisten keskuudessa tapahtuvaa vapaaehtoistyötä.

– Vanhusneuvosto haluaa olla vahvistamassa kuusamolaista ikäystävällisyyttä ja nostamassa esiin tärkeää työtä, mitä tehdään paljon niin sanotun virallisen työn ulkopuolella, kertoo vanhusneuvoston puheenjohtaja Liisa Siikaluoma.

Kyläyhteisöissä, naapurustoissa, järjestöissä ja yritystoiminnassa tehdään merkittäviä asioita, joilla edistetään kaiken ikäisten, myös ikäihmisten mahdollisuutta olla tasavertaisena jäsenenä yhteiskunnassa, vaikka toimintakyky saattaa olla jo rajoittunutta.

– Tämä on positiivinen juttu, jolla halutaan nostaa esiin pyyteetöntä työtä tekeviä kuntalaisia ja tuoda esiin aitoa yhteisöllisyyttä, vanhustyön johtaja Satu Kangas kertoo.

Oman ehdotuksensa perusteluineen voi toimittaa 20. syyskuuta mennessä Toimintakeskus Porkkapirtille tai sähköpostitse osoitteeseen pirkko.peltoniemi@kuusamo.fi

Vanhusneuvosto valitsee voittajan annettujen esitysten joukosta.

– Meillä on aina ollut hankalaa päättää lopullisesta palkinnon saajasta, kun olemme saaneet niin paljon hyviä ehdokkaita. Näin toivotaan tälläkin kertaa, Siikaluoma kertoo.

Ehdotuksen tekijöitä pyydetään perustelemaan esitykset hyvin vakuuttavasti.

– Kaikki ehdotukset perusteluineen ovat ansaittuja tulemaan esille, jotta tehty hyvä työ saadaan näkyväksi, Kangas sanoo.

Palkinto luovutetaan Kuusamotalolla vanhustenviikon seminaarissa maanantaina 7. lokakuuta.

”Kaikki ehdotukset perusteluineen ovat ansaittuja tulemaan esille.”
Satu Kangas
Vanhustyön johtaja

Palkinnon ovat aikaisempina vuosina saaneet Kyytimatin kuljettaja Kimmo Tauriainen, Kuusamon liikuntatoimi, geriatri Tarja Konttila sekä K-Market ja S-Market Kuusamo.

Idea tittelin myöntämisestä sai alkunsa kuntalaisen ehdotuksesta viisi vuotta sitten. Tavoitteena on, että ikääntymistä ajateltaisiin positiivisena asiana ja mietittäisiin, mitä kaikkea mukavaa ikääntymiseen liittyy.