Kuu­sa­mol­le mök­ki­läi­sil­tä kiin­teis­tö­ve­ro­tu­lo­ja 1,4 mil­joo­naa vuo­sit­tain - Mitä mök­ki­läi­nen saa vas­ti­neek­si? kau­pun­ki kertoo sitä olevan: "Ter­vey­den­hoi­to on toinen suuri asia, josta mök­ki­läi­set hyö­ty­vät"

Aimo Härmä vietää Kuusamon mökillään puolet vuodesta. Aimo Härmä viettää puolet vuodesta Kuusamon mökillään.
Aimo Härmä vietää Kuusamon mökillään puolet vuodesta.
Aimo Härmä vietää Kuusamon mökillään puolet vuodesta.
Kuva: Mikko Halvari

Kuusamon kaupunki saa mökkiläisiltä kiinteistöveroja vapaa-ajan asunnoista noin 1,42 miljoonaa euroa. Määrä on hieman hiipunut aiemmista vuosista, sillä vuonna 2015 vapaa-ajan asunnoista saadut verotulot olivat 1,45 miljoonaa euroa. Vapaa-ajan asunnoiksi verottajan luokittelemia kiinteistöjä Kuusamossa on 6 008 kappaletta. Mökkiläisten merkitys Koillismaalla on suuri. Yhä useampi viettää mökillään myös entistä pitempiä aikoja.

– Mökki Kuusamossa on ollut 10-15 vuotta. Noin seitsemän vuoden ajan olemme olleet käytännössä puolet vuodesta Kuusamossa. Lisäksi lapset käyttävät mökkiä runsaasti, laskeskelee Käylässä Kitkajoen rannalla Aimo Härmä.

– Kuten eräs kunnan virkamies totesikin: mitä mökkiläinen maksamallaan kiinteistöverolla saa? Ei juuri mitään. Se on varallisuusvero. Se kuvaa valitettavasti usein kuntien asennetta mökkiläisiä kohtaan.

Toisaalta ei vapaa-ajan asukas mökkikunnaltaan suuria palveluja kiinteistöverorahojensa vastineeksi odotakaan. Kuusamon rakennusvalvonnan suhtautumista Härmä kiittelee. Neuvoja ja ohjeita on saanut ja palvelu on ystävällistä. Toisaalta jokainen asiointi myös maksaa.

– Vapaa-ajan asuntojen taso on noussut ja usein nämä ovat jo kakkoskoteja.

– Moni mökkiläinen maksaisi varmasti mielellään osan veroistaan mökkikuntaan.

Tiettyjä palveluita kaupunki toki voisi toteuttaa mökkiläisiä ajatellen.

– Koko Pohjois-Kuusamoa hyödyntäisi vaikka se, että jätevesikaivojen tyhjennykset voitaisiin toimittaa Rukan puhdistamolle. Nyt ne täytyy ajaa Kuusamoon saakka. Siellä voisi olla myös biokaasuasema, jolloin kaasuautoilijat voisivat tankata siellä.

Kaikkiaan Härmä toivoisi kaupungilta aktiivista ja avointa suhtautumista.

Mökkiläiset voisivat olla mukana kehittämässä kuntaa. Vapaa-ajan asunnon lisäksi mökkiläisillä voi olla muitakin intressejä paikkakunnalla.

– Aika moni mökkiläinen omistaa esimerkiksi metsää.

– Monilla on kokemusta liike-elämästä tai eri ammateista. Mökkiläiset voisivat antaa oman panoksensa kunnan kehittämiseen.

Lue lisää torstain Koillissanomista tai näköislehdestä.

Edit. Käännetty virkkeen sanajärjestystä ensimmäisessä kappalessa ja korjattu otsikkoa klo 8.24.

Uusia yhteyksiä mökkiläisiin
Risto Pikkupeura

Kuusamon kaupungilla on jo olemassa mökkiläistyöryhmä, mutta uusia yhteydenpitotapojakin etsitään.

– Pohdimme ensi vuodelle vapaamuotoisempiakin tapahtumia keskustelufoorumin avaamiseksi mökkiläisten kanssa, kertoo kaupunginjohtaja Jouko Manninen.

– Kuusamon kaupan rakenteen kannalta mökkiläiset ovat ratkaisevassa asemassa. Kolmannes kaupan palveluista nojaa mökkiläisiin.

Vapaa-ajan asunnoista saatava runsaan 1,4 miljoonan kiinteistövero on kunnalle merkittävä. Kiinteistöverotulot ovat kaikkiaan noin 7,2 miljoonaa. Kunnallisverolla kerätään 40,2 miljoonaa ja yhteisöverolla 3,8 miljoonaa. Vapaa-ajan asuntojen veroprosentti on 1,1.

Manninen muistuttaa, että verotuloilla hyödynnetään kaikkia kansalaisia ympäri maata.

– Kaupunki käyttää esimerkiksi yksityisteiden ylläpitoon noin 600 000 euroa vuosittain. Mökkiläiset käyttävät myös näitä teitä. Rahaa siis palautuu mökkiläisten tarpeita hyödyttävästi. Terveydenhoito on toinen suuri asia, mistä mökkiläiset hyötyvät.

Manninen toivottaakin aktiiviset mökkiläiset mukaan vaikkapa mökkitoimikuntaan.