Kuu­sa­mon kau­pun­gil­ta Näyt­tä­möl­le 7000 euroa vuo­sit­tain - Näyt­tä­mö si­tou­tuu te­ke­mään muu­ta­mia näy­tel­miä

Kuusamon kaupungin kasvatus- ja sivistystoimi ja Kuusamon Näyttämö ovat sopineet teatteripalveluiden toteuttamisesta ja kehittämisestä Kuusamossa. Kuusamon Näyttämö ry sitoutuu järjestämään kahdesta kolmeen yleisölle suunnattua näytelmää vuosittain. Kaupunki maksaa sopimuksesta näyttämölle 7 000 euron vuosikorvauksen. Asiasta päätettiin maanantaisessa kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokouksessa.

Päätöksen taustalla on kaupungin näkemyksen mukaan kiinteän ja säännöllisen kulttuuritarjonnan kehittämisen jatkuminen. Sopimuksella turvataan pysyvä ja säännöllinen näyttämötaide Kuusamossa ja sidotaan Kuusamon Näyttämö ry kiinteästi Kuusamon kulttuuriverkostoon.

Sopimus on voimassa toistaiseksi.