Kuu­sa­mon kau­pun­ki etsii 0.8 mil­joo­nan sääs­tö­jä – sa­to­jen­tu­han­sien kar­sin­ta­vaa­de hal­lin­to­kun­nil­le

Kuusamon kaupungin taloustilanne vaatii toimenpiteitä tasapainottamiseksi. Ensi maanantain kaupunginhallitus saakin eteensä esityksen 0,8 miljoonan euron sopeutuksesta. Edellä esitetyn perusteella kaupungin tulee etsiä ensisijaisesti rakenteellisia talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Käyttötalouden osalta tavoitellaan vuoden 2019 aikana vähintään 800.000 euron edestä toimenpiteitä. Näin ollen toimialoja velvoitetaan saavuttamaan vähintään seuraavanlaiset tavoitteet: Kasvatus- ja sivistystoimi 200.000 euroa Yhdyskuntatekniikka 100.000 euroa Keskushallinto 200.000 euroa Perusturva 300.000 euroa

Esityslistan mukaan kesäkuun lopun tuloslaskelma osoittaa, että kaupungin käyttötalouden tulot ovat kertyneet kesäkuun loppuun mennessä 57,3 prosenttisesti. Laskennallinen budjetin mukainen tavoitearvo käyttötalouden tuloista on ollut 50 %. Käyttötalouden toimintamenot ovat 52,6 % eli 1,9 milj. euroa suuremmat kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Verotulojen osalta kesäkuun lopun kertymä on 46,5 %. Näistä johtuen kesäkuun lopussa tilikauden tulos osoittaa alijäämää -2,2 milj. euroa.

– Vuoden 2019 seitsemän ensimmäistä kuukautta eivät ole olleet suotuisia verotulojen kehittymisen suhteen. Kokonaisverotulojen kertymä on tammiheinäkuun osalta jäänyt 1,3 milj. euroa vuoden 2018 vastaavasta ajankohdasta. Verotuloja on budjetoitu koko vuodelle 54,1 milj. euroa (vuodelle 2018 budjetoitiin 52,1 milj. euroa), ja niitä on kertynyt heinäkuun loppuun mennessä 29,1 milj. euroa. Vuoden 2018 heinäkuun loppuun verrattuna kunnallisvero on laskenut 1,2 milj. euroa ja yhteisövero 64 047 euroa. Kiinteistöverotulot ovat sen sijaan kasvaneet 15 647 euroa, kerrotaan esityslistalla.

Päivitetty Kuntaliiton kuntakohtainen veroennuste (12.8.2019) on korjannut vuoden 2019 verotuloennustetta 52,8 milj. euroon (-1,1 milj. euroa). Kuusamon kaupungin tammi-heinäkuun verotulokertymät eivät tue Kuntaliiton ennustetta.

Kuusamon työttömyysprosentti on laskenut kesäkuun loppuun mennessä 9,3 prosenttiin ja lomautettujen määrä on pienempi kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna.