Kuu­sa­mon yh­teis­met­sä perusti ni­meä­mis­toi­mi­kun­nan et­si­mään uutta hal­lin­to­vä­keä – Toi­min­nan­joh­ta­ja Jarmo Kor­ho­nen: "Po­ten­tiaa­li­sia hal­lin­to­työs­ken­te­li­jöi­tä ei enää kohta vält­tä­mät­tä löydy ko­kou­se­dus­ta­jis­ta, tai heidän tut­ta­vis­taan"

Osakaskunnan kokouksissa käy nykyään vain noin 45 osakasedustajaa, vaikka osakkaita on yhteensä noin 6 600 henkilöä.
Osakaskunnan kokouksissa käy nykyään vain noin 45 osakasedustajaa, vaikka osakkaita on yhteensä noin 6 600 henkilöä.
Kuva: Petri Markkanen

Kuusamon yhteismetsän osakaskunnan kokouksissa käy nykyään vain noin 45 osakasedustajaa, vaikka osakkaita on yhteensä noin 6 600 henkilöä. Osakkaiden keski-ikä on noussut vielä aivan näihin päiviin saakka ja nuoria osuudenomistajia kokouksessa käyminen ei yleensä näy kiinnostavan, eikä heillä ole aikaa kokouksiin.

Potentiaalisia hallintotyöskentelijöitä ei enää kohta välttämättä löydy kokousedustajista, tai heidän tuttavistaan, yhteismetsän toiminnanjohtaja Jarmo Korhonen sanoo.

Tähän vastaukseksi yhteismetsän osakaskunta perusti nimeämistoimikunnan, jonka avulla pyritään parantamaan mahdollisuuksia löytää hallintotyöskentelyyn osaavia, motivoituneita ja yhteistyökykyisiä henkilöitä, jotka ovat valmiit ajamaan osakaskunnan etua kaikissa asioissa.

Lue juttu kokonaisuudessaan näköislehdestä tai printistä.