Tilaajille

Kuu­sa­mon yh­teis­met­säl­tä reilu sata heh­taa­ria uutta luon­non­suo­je­lu­aluet­ta - aloite tuli yh­teis­met­sän taholta

Siltinkiharju on kapea harjumuodostuma, jolla on runsaasti upeaa kelopuustoa.
Siltinkiharju on kapea harjumuodostuma, jolla on runsaasti upeaa kelopuustoa.

Kuusamon yhteismetsä ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat sopineet kolmen yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta Kuusamoon. Suurin alueista noin 75 hehtaarin suuruinen Siltingin luonnonsuojelualue, joka sijaitsee lähellä Posion rajaa. Kaksi muuta, noin 9 hehtaarin suuruinen Rinteenlampien luonnonsuojelualue ja noin 21 hehtaarin suuruinen Merenvaaran luonnonsuojelualue, rajoittuvat Oulangan kansallispuistoon.

Siltingin luonnonsuojelualueella on laaja luonnontilainen Siltinkisuo ja kivennäismaiden vanhoja metsiä. Ne ovat suurelta osin luonnontilaista vanhaa mäntyvaltaista boreaalista luonnonmetsää, jossa on lahopuuta, aihkeja ja keloja paikoin jopa runsaasti. Vanhimmat männyt ovat satoja vuosia vanhoja. Siltinkiharju on kapea harjumuodostuma, jolla on runsaasti upeaa kelopuustoa. Oulangan kansallispuiston kupeessa sijaitsevat pienemmät suojelualueet täydentävät osaltaan kansallispuiston luontoarvoja.