Kym­me­nen mil­joo­nan halli jo seinät pys­tys­sä – Uusi höy­lää­mö tuo Tai­val­kos­kel­le kym­me­nen uutta työ­paik­kaa, joihin et­si­tään te­ki­jöi­tä op­pi­so­pi­muk­sel­la

Pölkky Oy:n Taivalkosken sahan uuden höyläämön seinät ovat jo pystyssä. Pölkyltä saharyhmän johtaja Pekka Tuovinen ja Tarmo Latvajärvi, Rakennuttaja Lehto Oy:n Paolo Pisano ja Taivalkosken kunnanjohtaja Kaisu Lehtinen-Nevalainen. Pölkky Oy:n Taivalkosken sahan uuden höyläämön seinät ovat jo pystyssä. Pölkyltä saharyhmän johtaja Pekka Tuovinen ja Tarmo Latvajärvi, Rakennuttaja Lehto Oy:n Paolo Pisano ja Taivalkosken kunnanjohtaja Kaisu Lehtinen-Nevalainen. Pölkky Oy:n saharyhmän johtaja Pekka Tuovinen esittelee sahan uuden höyläämön asemointia alueelle. Pölkky Oy:n Taivalkosken sahan uuden höyläämön seinät ovat jo pystyssä. Pölkyltä saharyhmän johtaja Pekka Tuovinen ja Tarmo Latvajärvi, Rakennuttaja Lehto Oy:n Paolo Pisano ja Taivalkosken kunnanjohtaja Kaisu Lehtinen-Nevalainen.
Pölkky Oy:n Taivalkosken sahan uuden höyläämön seinät ovat jo pystyssä. Pölkyltä saharyhmän johtaja Pekka Tuovinen ja Tarmo Latvajärvi, Rakennuttaja Lehto Oy:n Paolo Pisano ja Taivalkosken kunnanjohtaja Kaisu Lehtinen-Nevalainen.
Pölkky Oy:n Taivalkosken sahan uuden höyläämön seinät ovat jo pystyssä. Pölkyltä saharyhmän johtaja Pekka Tuovinen ja Tarmo Latvajärvi, Rakennuttaja Lehto Oy:n Paolo Pisano ja Taivalkosken kunnanjohtaja Kaisu Lehtinen-Nevalainen.
Kuva: Risto Pikkupeura

Uuden höyläämön rakentaminen käynnistyi Taivalkoskella lokakuussa. Nyt halli on jo seinävalmis ja kattoa asennetaan parhaillaan. Halli on valmis maaliskuun loppuun mennessä.

– Sen jälkeen alkavat laiteasennukset, jotka jatkuvat heinäkuulle saakka. Elokuun alkupuolella aloitellaan tuotantoa ja lokakuussa höyläämö toimi jo täysillä, kertoo Pölkyn saharyhmän johtaja Pekka Tuovinen.

Uudesta höyläämöstä tulee tavaraa ulos satatuhatta kuutiota vuositasolla.

– Tuotantotehokkuus ja kilpailukykymme paranevat

Raaka-aine eli sahatavara tulee höyläämöön pääosin Pölkyn Taivalkosken Ulean sahalta sekä muilta yhtiön sahoilta..

– Teemme Taivalkoskelle myös välivarastointitilaa. Käytännössä uudistus tuo noin kymmenen rekka-autoa lisää päivittäin sahalle.

Uusia työntekijöitä höyläämöön tarvitaan kymmenen. Ne Pölkky aikoo kouluttaa oppisopimuksella.

– Haku oppisopimuskoulutukseen alkaa helmikuussa.

Taivalkosken kunnassa iloitaan uusista työpaikoista.

– Tottakai olemme iloisia, että työpaikkoja on tulossa. Se antaa myös hyvää yleisvirettä, että meillä on täällä yritys, joka kehittyy myös pitkälle tulevaisuuteen, kiittelee kunnanjohtaja Kaisu Lehtinen-Nevalainen.

Sekä Lehtinen-Nevalainen että Tuovinen uskovat, että tekijöitä työpaikkoihin löytyy, vaikka työvoiman saanti onkin Koillismaalla haasteellista.

– Se on laajempi juttu koko seutukuntaa ajatellen. Meidän täytyy tehdä asiassa alueellista hteistyötä. Taivalkoski on kuitenkin keskeisessä asemassa työssäkäyntialuetta ajatellen. Täältä tai tänne voi käydä töissä Kuusamosta, Pudasjärveltä, Posiolta tai jopa Suomussalmelta.

Höyläämöhallin rakennuttaja Lehto Oy kertoo käyttävänsä mahdollisimman paljon paikallisia yhteistyökumppaneita.

– Muun muassa maanrakennus- ja putkityöt ovat paikallisten tekemiä, kertoo hankejohtaja Paolo Pisano.

Pisanon mukaan hallin rakentaminen on edennyt hyvin aikataulussa.

Lue lisää tiistain Koillissanomista tai näköislehdestä.

KS Fakta

Ulea Oy Taivalkosken saha

Sahatoiminta alkoi alueella 1970-luvun alussa Kuusamon Puun toimesta. Yritys meni konkurssiin 1980-luvulla ja toimintaa jatkoi Haapalan saha 1990-luvulle saakka.

Veitsiluoto osti sahan Haapalan konkurssin jälkeen ja jatkoi toimintaa 1993-1995, jolloin saha siirtyi Enso Timberille.

Pölkky Oy osti sahan syksyllä 1997. Taivalkosken saha erikoistui pienpuun sahaukseen.

Sahalla työskentelee 60 työntekijää ja noin 20 työntekijää alihankkijoilla.

Kokonaisuutena Pölkky Oy:n neljä sahaa käyttää vuosittain yhteensä 1,6 miljoonaa kuutiota puuta, joka merkitsee noin 10 miljoonaa tukkia josta syntyy 48 miljoonaa sahatavaratuotetta

Höyläämö

Höyläämön rakennustyöt työllistävät 8-12 työntekijää.

Uudessa höyläämössä jalostetaan 100.000 kuutiota puuta. Höyläämön nopeus on 250 metriä höylättyä lautaa minuutissa, kun vanhan höyläämön vauhti on 60 metriä lautaa minuutissa

Taivalkoskella on tilaa, rautatie helpottaisi
Risto Pikkupeura

Taivalkosken sahan vieressä sijaitsee Taivalkosken vanha rautatieasema. Rautatie saakin Pölkyn saharyhmän johtajan Pekka Tuovisen toivomaan radan peruskorjausta ja saattamista liikennöitävään kuntoon.

– Yksi syy miksi investoimme Taivalkoskella on logistinen sijainti ja alue. Täällä on mahdollisuus edelleen laajentua. Olemme jo tehneet suunnitelmia myös pitkälle eteenpäin.

– Jos vielä junarata saataisiin toimimaan, olisi se tulevaisuuden kannalta tärkeää.

Tuovinen uskoo, että Pölkyn ohella rautatiestä hyötyisivät myös muut toimijat ja alat.

Pölkyn kannalta Taivalkoski on ihanteellinen myös tilan kannalta.

– Kunta on suhtautunut myönteisesti kaavoituksessa ja infran rakentamisessa. Tulemme muun muassa rakentamaan teitä ja varastoalueita uuden höyläämön ympärille.

Taivalkosken kunnanjohtaja Kaisu Lehtinen-Nevalainen toteaakin, että kunnan tehtävä on mahdollistaa yritysten toiminta.