Lii­ken­ne Sallan rajalla li­sään­tyi

Kesäkauden rajanylitysliikenne itärajalla kasvoi hieman viime vuodesta: Sallassa oli hienoista laskua, mutta Raja-Joosepissa liikenne oli viime vuotta vilkkaampaa. Ulkorajan ylittävien lentojen määrä on ollut kesällä vähäistä, joskin Rovaniemen lentoasemalla liikenne kasvoi edellisvuodesta suuren sotaharjoituksen myötä.

Lapin rajavartioston valvomilla Sallan ja Raja-Joosepin rajanylityspaikoilla ulkorajan ylitti vuoden toisella kolmanneksella 1.5. – 31.8.2019 yhteensä 69717 henkilöä, mikä on noin 6,6 % enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2018.

Lapin rajavartioston valvomilla Sallan ja Raja-Joosepin rajanylityspaikoilla ulkorajan ylitti vuoden toisella kolmanneksella 1.5. – 31.8.2019 yhteensä 69717 henkilöä, mikä on noin 6,6 % enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2018.

Sallassa henkilöliikenne väheni 0,2 % ja Raja-Joosepissa lisääntyi 18,3 %. Venäläisten turisti- ja ostosmatkojen määrän hienoiseen lisääntymiseen arvioidaan vaikuttavan Venäjän ruplan kurssin vakiintuminen nykytasolle sekä vuoden alusta voimaantulleet uudet tullimääräykset. Nopeaa ja merkittävää kasvua ei ole odotettavissa. Raja-Joosepissa henkilöliikenne muodostuu lähes kokonaan venäläisistä (79 %), suomalaisten osuus on noin 16 %. Sallassa venäläisten osuus on 55 % ja suomalaisten 42 %.

Lapin rajavartioston valvomilla lentoasemilla ulkorajan ylittävien lentojen määrä on ollut kesäkaudella vähäistä. Enontekiöllä ja Kittilässä lentomatkustajia ei ollut kesällä lainkaan ja Ivalon lentoasemalla ulkorajan ylitti muutama yksittäinen matkustaja. Keväällä järjestetyn suuren sotaharjoituksen vuoksi Rovaniemen lentoaseman liikennemäärä kasvoi 366 % edelliskesään verrattuna, ylittäen selvästi tuhannen matkustajan rajapyykin.

Lapin rajavartiosto on kesän aikana estänyt 11 henkilön maahantulon rajatarkastusten yhteydessä. Yleisin peruste maahan pääsyn estämiseen oli puuttuva viisumi.

Rajatarkastusten yhteydessä havaittiin yksi (1) ulkomaalaisrikkomus, yksi (1) vaarallisen esineen hallussapito ja yksi (1) lievä ampuma-aserikos. Rajanylityspaikoilla Lapin rajavartioston suorittamassa liikennevalvonnassa todettiin yksi (1) liikennerikkomus, neljä (4) paljastinlaiterikkomusta, yksi (1) rattijuopumustapaus ja yksi (1) kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta.