Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Mal­min­et­sin­näs­tä on hyvä kes­kus­tel­la to­si­asioi­den poh­jal­ta

Kaleva julkaisi 4.11. Veikko Keräsen yleisönosastokirjoituksen otsikolla ”Malminetsintään vain Tukesin luvituksella”. Kirjoitus käsitteli Latitude 66 Cobalt Oy:n toimintaa Kuusamossa Kitkajärveä ympäröivällä alueella.

Kirjoituksessa Keränen mainitsee nimeltä kaksi yhtiötä, Latitude 66 Cobaltin ja Finnkallio Oy:n, josta kirjoittaja käyttää nimitystä ”bulvaaniyhtiö”. Bulvaani-viittaus on kirjoitettu tavalla, joka jättää tulkinnan mahdollisuuksia. Mikäli sillä viitataan väitettyyn yhteistyöhön Latitude 66 Cobaltin kanssa, on viittaus paitsi paikkansapitämätön myös asiaton. Latitude 66 Cobaltilla ei ole omistussuhdetta, ei suoraan eikä peitellysti, yhteenkään toiseen Suomessa toimivaan yhtiöön. Teemme omat toimemme omissa nimissämme.

Keränen väittää mainitsemiensa kaivosyhtiöiden ”pyrkivän välttämään yhteiskunnan seurannan ja luvituksen malminetsinnässä pyytämällä suoraan malminetsintälupia kirjeitse ja puhelimitse”. Tämän lisäksi Keränen kirjoittaa yksilöimättä että ”kaivosyhtiöt jopa kairaavat maanomistajan luvalla Kitkajärven ympärillä”. Latitude 66 Cobaltin osalta Keräsen väitteet eivät pidä paikkansa.

Olemme pyytäneet Kuusamon Ollinsuon alueen maanomistajilta lupaa liikkua heidän maillaan mönkijällä liittyen maan pinnalta tehtävään sähkömagneettiseen tutkimukseen. Tutkimusmenetelmä sinällään kuuluu jokamiehenoikeuden piiriin, ajoneuvon käyttö ei. Siitä syystä olemme lähestyneet alueen maanomistajia lupapyynnöillä. Mitään muita lupapyyntöjä emme ole esittäneet.

Tutkimusmenetelmä sinällään kuuluu jokamiehenoikeuden piiriin, ajoneuvon käyttö ei.

Maan pinnalta ja ilmasta tehdyt tutkimusmenetelmät ovat viime vuosien aikana kehittyneet merkittävästi ja niiden käyttö on vähentänyt kairaustutkimusten tarvetta. Tutkimusten avulla voidaan aiempaa aikaisemmassa vaiheessa sulkea pois sellaisia alueita, jotka eivät ole jatkotutkimusten kannalta geologisesti kiinnostavia. Tämä palvelee kaikkia osapuolia.

Keränen esittää kirjoituksessaan väitteen, jonka mukaan Latitude 66 Cobaltin tavoitteena olisi kairata alueen tunnetulla ”uraanivyöhykkeellä”. Väite on väärä ja olisi ollut helposti tarkastettavissa.

1979 – 1981 GTK löysi tutkimuksissaan Kouervaaran etelä- ja länsipuolelta uraania, joka esiintyy tutkimuksin todennetussa juonteessa. Latitude 66 Cobalt ei toimi, eikä pyri toimimaan kyseisellä geologisella alueella.

Latitude 66 Cobaltin tavoitteena on tehdä geologista tutkimustyötä alueella, joka on geologiselta rakenteeltaan erilainen. Geologisen työmme tavoitteena on alueen mahdollisten koboltti- ja kultaesiintymien kartoittaminen.

Kirjoituksessaan Keränen vaatii kaivosyhtiöitä hakemaan malminetsintälupia Tukesilta. Juuri tämä on se tapa, jolla Latitude 66 Cobalt on Ollinsuon osalta toiminut. Vaikka Keränen esittää kirjoituksessaan maanomistajan antaman luvan malminetsintään jonkinlaisena lainsäädännön ”takaovena”, on kyseessä lainsäädännön mukainen oikeus.

Jussi Lähde
Latitude 66 Cobalt Oyvastuullisuus ja viestintä