Lukijalta
Mielipide

Lukijalta: "Oleppa ihmisiksi"- tämä lyhyt ja ytimekäs kasvatusohje pätee koronavirusepidemian aikaankin

Tällainen lyhyt ja ytimekäs kasvatusohjeistus tuli minulle tutuksi jo varhaisessa elämäni ja ympäristöni sietokyvyn kokeiluissa ja opettelussa.

Villeyden ja tottelemattomuuden ylitettyä sopivuuden rajat tämä oli kasvattajieni ensimmäinen varoitus tulevista vahvemmista toimenpiteistä jos menoni ei hilliinny.

Aikuisempana olen ymmärtänyt ihmisiksi olemisen sisällön laajemmaksi kuin vain ohjeena käyttäytyä kiltimmin ja kuuliaisemmin.

Valtioneuvosto ja sen ohjeistusten mukaan kunnat ovat joutuneet koronavirusepidemian takia kehottamaan ja suosittamaan meitä kaikkia olemaan ihmisiksi monin tavoin. Olemme saaneet muistutusta ja neuvoa käsi- ja muun hygienian entistä vahvemmasta käyttöönotosta ja huolehtimisesta.

Pienemmissäkin joukkokokoontumisissa ja matkustelussa täytyy olla terve arkijärki mukana. Ei hakeuduta ehdoin tahdoin edes kaveriporukoissa liian läheisiin kanssakäymisiin eikä lähdetä reissailemaan virusta levittämään.

Kaupoissa ja muissa pakollisissa asioiden hoitamispaikoissa käydään vain oikean tarpeen sitä vaatiessa.

Suojellaan ja huolehditaan riskiryhmiin kuuluvista ja yli 70-vuotiaista antamalla heille kauppa- ja muuta asiointiapua. Muistetaan pitää kunnollinen, vähintään metrin, välimatka kohtaamiimme kanssakulkijoihin.

Näillä keinoilla varjelemme toisiamme ja itseämme joutumasta sairastumisen vaaraan. Oulunkaaren kuntayhtymän ylilääkäri Tuula Saukkonen kertoo rauhoittavasti Pudasjärven terveydenhuoltojärjestelmän kestävän niin muualta tulevien mökkiläisten kuin kunnan omien asukkaiden mahdollisten sairastumisten hoidon.

On vain noudatettava annettuja ohjeita. (Kaleva 21.3.2020).

Pudasjärven kaupunki, seurakunta, useat yritykset, yhdistykset sekä yksityiset henkilöt ovat kiitettävästi panostaneet kaikkien kuntalaisten ja vieraidenkin asioiden hoidon helpottamiseen niin materiaalisella, terveydellisellä, hengellisellä kuin henkiselläkin osa-alueilla.

Yhtenä tärkeimpänä auttamisen ja välittämisen muotona pidän kuuntelevaa ei fyysistä läheisyyttä. Kättelyt, koskettelut ja halaaminen ovat tällä hetkellä kiellettyä hyvää.

Kiireetön, myötätuntoinen kuunteleminen ja ajatusten vaihtaminen puhelimen tai muun tietojenvälitysmuodon välityksellä on monelle yksinäiselle, turvattomuutta tuntevalle, ahdistuneelle tai vahvaan sosiaaliseen kanssakäymiseen tottuneelle äärettömän tärkeää.

Karhupajan nuorille annoin yksilövalmentajana neuvon ja luvan ottaa puhelimella tai sähköpostilla heti yhteyttä, jos jokin asia alkaa mennä hankalaksi, pelottavaksi tai muuten epämääräiseen suuntaan.

Muistutin heitä mielihokemastani:”kysy, kysy, puhu, puhu”. Jo tunne ja tietoisuus siitä, että ei ole epävarmuutensa ja ajatuksiensa kanssa yksin auttaa säilyttämään mielen ja kehon terveyden.

Ja kyllä ihminen kaipaa kuulijaa elämänsä hyvien ja onnellisten asioiden ja tunteiden jakamiseenkin.

Tällä hetkellä elämäämme sekoittaa Mustaksi Joutseneksi määriteltävä ilkeä, outo ja odottamaton tapahtuma. Nyt on ensiarvoisen tärkeää tiedostaa olemassa olevat runsaat hyvät, mielihyvää, luottamusta tuottavat ja parempiin aikoihin kannattelevat iloiset asiat omassa elämänympyrässämme, yhteiskunnassamme sekä maailmassa yleensä.

Kunnioitetaan ja kiitetään sitä suurta rohkeaa meitä eri aloilla palvelevaa ihmisjoukkoa, joka työssään altistaa itsensä virusvaaralle turvatessaan arkemme sujumisen tänään ja huomenna.

Eräässä TV-haastattelussa valtiotieteen professori ja filosofi Maija-Riitta Ollila sanoi kannustavat ja viisaat sanat: ”Heitä henkiset ankkurit tulevaisuuteen”.

Suhtaudutaan tähän kinkkiseen  tilanteeseen sen vaatimalla vakavuudella ja varovaisuudella lietsomatta turhaa paniikkia ja pelkoa toisiimme ja itseemme.

Suunnataan siis ajatuksemme, suunnitelmamme ja toimintamme uusiin, hyviin ja valoisiin aikoihin, jotka varmasti koittavat enemmin tai hiukan myöhemmin. Ollaan ihmisiksi.

Sointu VeivoHM, KM Pudasjärvi