Kokeilu: Tekoäly otsikoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Lu­ki­jal­ta: Säi­ly­te­tään VPK:n toi­min­ta Kuu­sa­mos­sa

Yli 80 vuotta sitten joukko kuusamolaisia miehiä kokoontui perustamaan Kuusamoon vapaaehtoisen palokunnan. Nämä miehet olivat liikkeellä halusta auttaa lähimmäisiä ja kanssaihmisiä tulikukon tullessa kutsumatta vierailulle. He eivät vaatineet itselleen minkäänlaisia korvauksia tai palkkaa työstään, vaan tekivät arvokasta työtään kutsumuksesta ja sydämellään. Heillä oli vahva VPK-aate.

Vapaaehtoinen palokunta (VPK) on aatteellinen järjestö mutta myös hyvä harrastus miesten ohella naisille ja nuorille. Kuusamossakin on perheitä, joissa VPK-toiminta on hallinnut elämää vauvasta vaariin. Moni vapaaehtoisesta palokunnasta kipinän saanut on kouluttautunut palomiehen vaativaan ammattiin ja jatkaa näin nuorena saanutta halua auttaa myös ammattilaisena.

Kuusamon VPK on ollut keskeinen osa kuusamolaista turvallisuutta vakinaisen ammattipalokunnan rinnalla vuosikymmeniä. Paloja on sammutettu ja ihmisiä autettu onnettomuuksissa rinta rinnan.

Vuosien saatossa VPK tuli korvausten piiriin siten, että osallistumisesta palokunnan tehtäviin maksettiin pientä korvausta osallistujille. Nykyisin VPK toimii ns. sopimuspalokuntana, jossa VPK:lla on sopimus kunnan tai pelastuslaitoksen kanssa osallistumisesta sammutus- ja pelastustoimintaan.

Kuusamon VPK:lla oli aikaisemmin sopimus Kuusamon kunnan kanssa ja vuodesta 2004 alkaen sopimus on ollut Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen kanssa.

Sopimusjärjestelmän kautta VPK-toimintaa on kehitetty yhä paremmaksi. Nykyisin palokuntasopimus tarjoaa VPK:lle sellaisia etuja, joista kuusamolaiset miehet eivät voineet uneksiakaan vuosikymmeniä sitten perustaessaan palokuntaa. Kuusamon vapaaehtoisella palokunnalla on nykyisin käytössään huippuluokan moderni kalusto, erinomaiset henkilökohtaiset suojavarusteet, hyvä koulutus, työterveyshuolto säännöllisine lääkärintarkastuksineen, hyvät toimitilat Rukalla ja keskustassa sekä kilpailukykyinen palkka osallistumisesta sammutus- ja pelastustoimintaan ja koulutukseen.

Pelastuslaitokselle on ensiarvoisen tärkeää huolehtia VPK:n sammutus- ja pelastustoimintaan osallistuvien fyysisestä ja henkisestä jaksamisesta. Tähän liittyy vaativimpiin tehtäviin osallistuvien jatkuva fyysisen toimintakyvyn seuraaminen ja testaaminen.

Mutta tämäkään ei riitä, sillä nyt on noussut tummia pilviä taivaalle ja Kuusamosta kantautuneiden viestien mukaan osa VPK:n jäsenistä kokee, että asiat eivät olisi hyvin. Kuusamon VPK:n hallitus esittää tänään kokoontuvalle yhdistyksen ylimääräiselle vuosikokoukselle palokuntasopimuksen irtisanomista ja siten tosiasiallisesti VPK toiminnan lopettamista Kuusamossa.

VPK ei ole esittänyt pelastuslaitokselle neuvotteluja koettuaan ongelmia pelastuslaitoksen ja VPK:n välillä. VPK:n hallitus ilmoittaa, ettei Oulu-Koillismaan pelastuslaitos noudata tehtyä sopimusta. Tätä on perusteltu hyvin laajasti. Suurelta osin nämä irtisanomisen perusteet ovat pelastuslaitoksen näkemyksen mukaan virheellisiä ja sellaisia, jotka olisi voitu neuvotteluilla ratkaista.

Vaikka pelastuslaitoksella on parisenkymmentä vastaavaa sopimusta, muualta ei ole kuulunut vastaavia kannanottoja. En lähde nyt tässä ruotimaan näitä esitettyjä perusteita, koska tiedän, että jokainen Kuusamon VPK:n jäsen tietää kuinka asiat ovat.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos on huolehtinut alusta alkaen hyvin syrjäseutujen pelastustoiminnan valmiudesta ja kuunnellut kaikkien ääntä. Kuusamon VPK on ollut koko ajan sikäli erityisasemassa, että sillä on ollut koko pelastuslaitoksen historian ajan oma edustaja pelastuslaitoksen työvaliokunnassa. Työvaliokunnan tehtävänä on ratkoa mahdollisia ongelmia sopimuksissa ja samalla huolehtia siitä, että alueen kaikkia palokuntia kohdellaan tasapuolisesti.

VPK:n hallituksen toiminta muutoinkin tässä esityksessään irtisanoa palokuntasopimus on erikoinen. He ilmeisesti ajattelevat, että kun ensin sanotaan sopimus irti, sitten voidaan istua neuvottelupöytään. Mutta eihän silloin ole enää mitään neuvoteltavaa, sopimus on sanottu irti ja pelastuslaitos voi vain merkitä sen tiedoksi.

Pelastusalan arvot ovat; inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti. Se mitä nämä sanat pitävät sisällään, pitää jokaisen miettiä itsekseen. Se on kuitenkin selvää, että itsekkyys ja oman edun ajaminen eivät sisälly näihin arvoihin.

Tämän olivat sisäistäneet ne kuusamolaiset miehet, jotka olivat perustamassa vapaaehtoista palokuntaa Kuusamoon yli 80 vuotta sitten. Nyt tarvitaan tätä samaa VPK-henkeä ja - aatetta säilyttämään arvokas VPK-perinne Kuusamossa. Eivät asiat oikeasti ole huonosti.

VPK:n hallitus esittää tänään kokoontuvalle yhdistyksen ylimääräiselle vuosikokoukselle palokuntasopimuksen irtisanomista ja siten tosiasiallisesti VPK toiminnan lopettamista Kuusamossa.