Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Tilaajille

Luon­non­va­ra­kes­kus etsii näy­te­ke­rää­jiä su­si­tut­ki­muk­sen avuksi, kou­lu­tuk­sia jär­jes­te­tään lo­ka­kuus­sa

Oulu

Luonnonvarakeskus kouluttaa vapaaehtoisia keräämään dna-näytteitä susitutkimukseen, osaksi Suomen riistakeskuksen koordinoimaa näytekeräysverkostoa. Verkosto koostuu vapaaehtoisista luonnossa liikkujista, kuten metsästäjistä ja muista luontoharrastajista.

Dna-analytiikka on ollut osa Luonnonvarakeskuksen susikannan seurantaa vuodesta 2015, mutta vain osalla reviireistä. Tulevana talvena dna-näytekeräys laajenee kaikille susien lauma- ja parireviireille. Dna analysoidaan susien ulosteesta, ja keräysaika on marraskuun alusta helmikuun loppuun.