Maa­kot­kil­la tänä vuonna huono pe­sin­tä­tu­los

Maakotkien pesintätulos on tänä vuonna huono.
Maakotkien pesintätulos on tänä vuonna huono.
Kuva: Petteri Polojärvi / Metsähallitus

Vapaaehtoiset pesätarkastajat ja Metsähallituksen Luontopalvelujen työntekijät tarkastivat keväällä ja kesällä maakotkan pesintöjä lajin levinneisyysalueella. Maakotkan pesintätulos oli tänä vuonna huono.

Kesän pesätarkastuksissa todettiin tänä vuonna noin 370 asuttua maakotkareviiriä. Pesintätulos oli heikko lähes koko maakotkan levinneisyysalueella, vain Kainuussa se oli parempi. Tarkastuksissa löydettiin 101 onnistunutta maakotkan pesintää, ja niissä kaikkiaan 105 rengastusikäistä poikasta.

Syy heikkoon pesintätulokseen on huono ravintotilanne, erityisesti kanalintujen vähäinen määrä. Pesintätuloksen vaihtelu on maakotkalla normaalia, ja joskus peräkkäisten vuosien välillä voi olla suuriakin eroja. Esimerkiksi vuonna 2010 todettiin koko maassa yhteensä vain 83 poikasta, mutta seuraavana vuonna yhteensä jo 239 poikasta.

Suomessa tunnetaan yhteensä 534 maakotkareviiriä, ja niistä asuttuina on viimeisen viiden vuoden aikana ollut noin 450 reviiriä. Tunnetuista reviireistä noin 80 prosenttia on Lapin maakunnassa ja noin 90 prosenttia poronhoitoalueella. Vuonna 2017 aikana on löydetty seitsemän uutta maakotkareviiriä.

Maakotkan pesätarkastuksesta ja maakotkan porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen reviiriperusteisen korvausjärjestelmän vaatimista töistä vastaa Metsähallitus. Huomattavan osan maastotöistä tekevät ympäristöministeriön tähän tehtävään valtuuttamat vapaaehtoiset lintuharrastajat. Luontopalvelut tarkastaa omalta osaltaan pesintöjä myös helikopterilla.

Metsähallitus maksaa aiemmin tuntemattoman maakotkan pesästä Pohjois-Suomessa ilmoittajalle 100 euron löytöpalkkion. Maakotkan uhanalaisuusluokitus on VU eli vaarantunut.