Martti Turunen si­ni­ses­sä va­pus­sa: "Kuu­sa­mo kan­nat­tai­si brän­dä­tä puhtaan veden läh­teek­si"

Martti Turunen piti juhlapuheen sinisessä vapussa.
Martti Turunen piti juhlapuheen sinisessä vapussa.

Toista kertaa vietetyssä Kokoomuksen sinisessä vappujuhlassa piti juhlapuheen Martti Turunen. Turunen kävi läpi edellisen hallituksen aikaan saamia positiivisia muutoksia ja listasi myös Kuusamossa tapahtuneita myönteisiä kehityskulkuja.

– Digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen ovat Kuusamonkin tulevaisuuden voimavaroja. Digitaaliset ratkaisut ovat jatkossa yhä laajempi osa jokapäiväistä elämäämme. Olemme siirtymässä digitaaliseen tietoyhteiskuntaan lähtemättömästi. Se tarjoaa niin haasteita kuin mahdollisuuksia. Toimintamallit ovat murroksessa. Meidän tartuttava Kuusamossa näihin mahdollisuuksiin pelkäämättä.

Voit lukea puheen alta kokonaisuudessaan.

Sinistä vappua viettivät aattona simaa tarjoillut Leena Ronkainen ja lättyjä paistanut Riitta Kivimäki.
Sinistä vappua viettivät aattona simaa tarjoillut Leena Ronkainen ja lättyjä paistanut Riitta Kivimäki.

Puheen lisäksi Citymarketin edessä vietetyssä juhlassa tarjoiltiin lättyjä ja simaa.

Martti Turusen vappupuhe:

"Kuusamon Kokoomuksen ja omasta puolesta toivotan Teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi tähän vappuaaton tilaisuuteen!

Vuodesta 2019 meinasi tulla kolmen eri vaalin (eduskunta-, eu- ja maakuntavaalivuosi) supervaalivuosi. Makusote-uudistuksen kaatuminen viime metreillä supisti järjestettävien vaalien määrän kahteen kolmesta. Maakuntavaaleja ei järjestetä tämän vuoden syksyllä. EU-vaalit ovat 26.5.2019. Meillä on kuusamolaislähtöinen ehdokas professori Pirkko Vihko.

Huhtikuun 14. päivä järjestetyt eduskuntavaalit muuttivat eduskunnan kokoonpanoa huomattavasti. Puolueiden voimasuhteet muuttuivat. Naisten osuus kansanedustajien määrästä vahvistui. Myös uusia kansanedustajia tuli runsaasti. Hallitusvastuu näkyi vaalituloksessa. Vaikka Sipilän hallitus teki tarpeellisia päätöksiä Suomen talouden nostamiseksi kuntoon. Hyvä työ palkittiin kielteisesti.

Viimeisen neljän vuoden aikana työllisyys on parantunut ja työllisyysaste on saatu nostettua 72 %:iin ja hieman ylikin ennätysajassa. 140.000 uutta ihmistä työllistyi. Valtion velkaantumista on saatu hidastettua ja kestävyysvajetta pienennettyä. Kokonaisveroastetta saatiin alennettua. Bruttokansantuote on alle kriittisen 60 %:n rajan alle. Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten määrä väheni 14.000:lla. Yli 300 normia purettiin.

Myös monia yksittäisiä parannuksia ihmisten talouden ja arjen helpottamiseksi hallitus teki.

- Päivähoitomaksuja alennettiin ja pienituloisempia vapautettiin maksuista.

- Opiskelijat siirrettiin yleisen asumistuen piiriin.

- Pienituloisten perheiden alle 20-vuotiaille opiskelijoille myönnettiin oppimateriaalilisä.

- Perheiden kotipalvelua vahvistettiin

- Pienimpiä vanhempain- ja sairauspäivärahoja korotettiin 96 euroa kuukaudessa

- Takuueläkettä korotettiin n. 38 euroa kuukaudessa

- Pienituloiset vapautettiin YLE-verosta

Työn merkitys meille kaikille suomalaisille on monessakin mielessä tärkeä asia. Se on ensinnäkin oman elämän sisällön olennainen osa. Työn tekeminen antaa ryhtiä arkeen. Työn tekemisellä rakennetaan taloudellisia edellytyksiä arkeen ja juhlaan. Työtä tekemällä luodaan edellytyksiä hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Työttömyys on pahinta myrkkyä meille ihmisille.

Hyvinvointipalveluiden lähtökohtana tulee olla aito asiakaslähtöisyys, asiakkaiden kuuntelu ja palvelukokemuksista tulee ottaa vaarin. Ihmisten terveys ja hyvinvointi otetaan kaikissa päätöksissä huomioon

Hyvä vanhuus on vahva tavoite!

Ikäihmiset tarvitsevat monipuolisia palveluja entistä enemmän. Arjessa selviytymiseen ikäihmiset tarvitsevat monenlaista tukea. Digitalisaatio on ikäihmisille iso haaste, mutta myös mahdollisuus monessa arjen turvallisuutta lisäävässä yhteydessä. On myös ilo todeta, että Kuusamossa on lähdetty auttamaan ikäihmisiä puhelimien, tablettien ja tietokoneiden käytössä vastaan tulleissa ongelmissa. Kuusamon kirjastolla käynnistynyt ”digikummitoiminta” on saanut hyvän vastaanoton ja digikummeiksi on löytynyt osaavia vertaisauttajia talkoohengessä.

Ikäihmisten turvallisuuden ja osallisuuden lisäämiseksi kolmannen sektorin rooli on entistä tärkeämpää ja arvokkaampaa.

.

Elinvoimaa vahvistamalla voidaan turvata kuntalaisten tarvitsemien palvelujen saatavuus ja laatu myös tulevaisuudessa. Mistä sitten elinvoimaa syntyy. Yritykset ovat kunnan elinvoiman moottoreita. Myönteisen yrittäjäilmapiirin luominen ja sen ylläpitäminen tekojen kautta on ensiarvoisen tärkeää.

Kaupunginhallitus on viime vuosina tarttunut tämän tavoitteen toteuttamiseen mm. jalkautumalla joka vuosi useaan yritykseen kuunnellakseen yrityksen kuulumisia ja toiveita kuntapäättäjille yrityksen toimintaympäristön parantamiseksi.

Eri puolilla kuntaamme on tapahtunut ja tapahtuu positiivisia asioita. Joitakin mainitakseni uusi jäähalli on saatu käyttöön viime vuoden lopulla. Terveyskeskuksessa on avattu uudet ajanmukaiset päivystystilat. Uusi päiväkoti Otso on aloittanut toimintansa keskustaajamassa. Uutta alakoulua suunnitellaan keskustaajamaan.

Gondolihissi kiidättää ihmisiä Länsi- ja Itä Rukan välillä. Itä-Rukan rakentaminen on käynnistynyt mittavalla hotellirakentamisella.

Tropiikin alueella on rakennettu mökkejä kiihtyneellä vauhdilla. Sieniä sateella. Alue kehittyy.

Biotalouden kokonaisvaltainen hyödyntäminen on tulevaisuutta. Puurakentamiseen on meillä Kuusamossa erinomaiset mahdollisuudet.

Digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen ovat Kuusamonkin tulevaisuuden voimavaroja. Digitaaliset ratkaisut ovat jatkossa yhä laajempi osa jokapäiväistä elämäämme.

Olemme siirtymässä digitaaliseen tietoyhteiskuntaan lähtemättömästi. Se tarjoaa niin haasteita kuin mahdollisuuksia. Toimintamallit ovat murroksessa. Meidän tartuttava Kuusamossa näihin mahdollisuuksiin pelkäämättä.

Kuusamon on Pohjolan luontopääkaupunki. Tämän aseman säilyttämiseksi ja edelleen kehittämiseksi on tehtävä töitä joka päivä. Matkailu on kasvattanut volyymiaan viime vuoden aikana.

Meidän tulee tehdä kestäviä ratkaisuja ympäristön ja ilmaston eteen niin kuntana kuin valtakuntana.

Meillä täällä Kuusamossa on mm. todella puhdasta vettä, jota mm. kansainväliset vieraamme ihmettelevät. Voimme esimerkiksi juoda niin luonnosta kuin vesijohdosta saatavaa vettä. Kuusamo kannattaisi brändätä puhtaan veden lähteeksi.

Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö luo hyvinvointia. Keskustaajaman viihtyisyydessä ollaan siirtymässä sanoista tekoihin. Kitkantien uudistaminen on ottamassa ison askeleen eteenpäin.

Eduskuntapuolueet ovat tänään antaneet puoleen päivään mennessä vastaukset hallitustunnustelija Antti Rinteen kysymyksiin hallitusneuvotteluiden aloittamista varten.

Kokoomuksen tavoitteista joitakin mainitakseni:

1. Toteutetaan verouudistus, joka suosii työntekoa ja yrittäjyyttä sekä vähentää ympäristön kuormitusta ja torjuu ilmaston muutosta

2. Toteutetaan sosiaaliturvan kokonaisuusuudistus, joka takaa ihmisarvoisen elämän edellytykset, vahvistaa työnteon palkitsevuutta, kannustaa aktiivisuuteen ja säilyttää tarveharkinnan.

3. Työllisyyden nostaminen vähintään 75 prosenttiin vaalikauden aikana

4. Madalletaan osatyökykyisten töihin pääsyä.

5. Toteutetaan uudistus, joka avaa jatkuvan oppimisen mahdollisuudet kaikille.

Kokoomuslaiset kuntapäättäjät ovat eteenpäin katsovia, osaavia ja yhteistyökykyisiä. Meillä on positiivinen ja ennakkoluuloton työote.

Toimivan kunnan peruskivi on hyvinvoiva kuusamolainen. Kuusamon Kokoomus tähtää luottavaisesti kuusamolaisten hyvään tulevaisuuteen! Tehdään yhdessä kaikille hyvä, elinvoimainen Kuusamo!

Toivotan teille kaikille oikein hauskaa vapun aikaa ja aurinkoisia kevätviikkoja!"