Mainos: Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 2 kk 11,90 eu­rol­la. Tilaa tästä.

Met­sä­ka­na­lin­tu­jen met­säs­tys alkaa – tar­kis­ta tästä oikeat met­säs­ty­sa­jat, leh­ti­ju­tus­sa vir­hei­tä

Riistakeskus kehottaa kohdentamaan metsästystä nuoriin lintuihin.
Riistakeskus kehottaa kohdentamaan metsästystä nuoriin lintuihin.
Kuva: Mikko Halvari

Koillissanomissa torstaina julkaistussa jutussa sivulla 11 kanalintujen metsästysajoista oli useita virheitä. Alla oikeat kanalintujen metsästysajat Koillismaalla.Teeren metsästysaika Koillismaalla 10.9.-10.10. Tieto koskee sekä Posiota, Taivalkoskea että Kuusamoa.Metson metsästysaika on 10.9.-31.10. kaikissa Koillismaan kunnissa.Pyyn metsästysaika on 10.9.-10.10. Koillismaalla.Metsähanhi on rauhoitettu koko Koillismaalla.Riekko on rauhoitettu koko Koillismaalla.

Muiden kuin Koillismaan kuntien ja muiden lajien osalta metsästysajat voi tarkistaa Suomen riistakeskuksen sivuilta .

– Meni mihin meni, niin kannattaa tarkistaa tiedot riista.fi -sivuilta, koska ne vaihtelevat kunnittain, Kuusamon riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Kari Nurmi kehottaa.

Metsäkanalintujen metsästysaikoja on rajoitettu maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Suomen riistakeskus kehottaa malttia kanalintujahtiin.

Riistakolmiolaskentojen mukaan metsäkanalintujen pesinnät onnistuivat tänä vuonna vaihtelevasti. Metsäkanalintukannat vaihtelevat luontaisesti voimakkaasti. Suuressa osassa maata kanalintukannat ovat keskimääräistä heikompia, tosin kantojen pitkäaikainen kehityssuunta on suurimmalla osalla alueista ollut tasaista tai nousevaa. Heikkoina lintuvuosina metsästystä on rajoitettu metsästysaikaa lyhentämällä. Tänä vuonna rajoituksia tehtiin laajasti.

Kanalintujen metsästys on Suomessa suosittua. Heikkoina lintuvuosina moni pitää välivuoden linnun metsästyksessä tai vähentää muutoin pyyntiään. Metsästysseurat rajoittavat myös kanalintujen metsästystä lintutilanteen mukaan. Huolimatta metsästäjien vapaaehtoisesta metsästyksen säätelystä, metsästysajan rajoittaminen on nähty tarpeelliseksi.

Suomen riistakeskus suosittelee kohdistamaan pyyntiä nuoriin eli saman vuoden poikaslintuihin. Nuorten lintujen mahdollisuudet selvitä hengissä seuraavaan kevääseen ovat heikommat kuin aikuisten. Aikuiset linnut edustavat lintukannan tuottavinta osaa, jota tulisi verottaa säästeliäästi. Esimerkiksi teerien soidinsoilla vanhojen kukkojen säästäminen on tärkeää. Nuoren teeren valikointi saaliiksi onnistuu, kun pyynnissä on malttia. Myös muissa pyyntimuodoissa saaliin valikointi on mahdollista.

Metsäkanalintujen metsälle kannattaa tänä syksynä lähteä nauttimaan luontoelämyksistä. Metsästyspäivä voi olla onnistunut, vaikka saalista ei tulisi.