Sää: Nyt on syytä pitää hatusta kiinni ja laittaa raap­pa­hou­sut jal­kaan, mikäli ulos aikoo – tuuli tui­ver­taa Koil­lis­maal­la ja sähköt kat­kei­le­vat, vai­ku­tuk­sia kau­ko­läm­mön ja­ke­luun

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Tilaajille

Miten poro taipuu tai­teek­si? Tai­tei­li­ja­seu­ra Koil­li­sen jäsenet ko­koon­tu­vat te­ke­mään nopeita luon­nok­sia porojen aa­mu­ruo­kin­nan aikaan - ja kaikkea sitä voit seurata kes­ki­vii­kon livessä

Tämän aamun livessä Taiteilijaseura Koillinen kokoontuu pienellä ryhmällä yhteiseen taidetuokioon porojen keskelle aamuruokinnan aikaan

Tämän aamun livessä Taiteilijaseura Koillinen kokoontuu pienellä ryhmällä yhteiseen taidetuokioon porojen keskelle aamuruokinnan aikaan. Taiteilijat tekevät nopeita luonnoksia porojen liikkuessa ympärillä.

Tilan oma taiteilija Jenni Kujala on yksi seuran jäsenistä ja keskittynyt porotaiteeseen jo monta vuotta.