Moni odottaa Kuu­sa­moon uutta kevyen lii­ken­teen väylää - suun­ni­tel­ma laa­di­taan tänä vuonna

Suunniteltavan kevyen liikenteen väylän kohdalla viitostiellä kulkee 3500-5100 autoa vuorokaudessa.
Suunniteltavan kevyen liikenteen väylän kohdalla viitostiellä kulkee 3500-5100 autoa vuorokaudessa.
Kuva: Reino Hämeenniemi

Suunniteltu kevyen liikenteen väylä viitostien varrelle Kuusamon keskustan pohjoispuolella olisi hyvin tervetullut monille tienkäyttäjäryhmille.

Hankkeen rahoitus on vielä täysin avoinna, mutta tiesuunnitelma valmistunee kuluvan vuoden aikana. Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus on viritellyt hanketta laatimalla suunnittelun pohjaksi tieluonnoksen ja maastomallin.

Jalankulku- ja polkupyöräreitti yltäisi Tropiikin tuntumasta Kitkantieltä Nissinvaarantielle. Tällä välillä on muun muassa Pölkky Oy:n tuotantolaitokset ja niiden saapuva ja lähtevä raskas liikenne.

– Tarkkaa ajankohtaa toteutukselle ei pysty vielä arvioimaan. Hanke voidaan myös palastella, ja toteutukseen tarvitaan varmaan myös kaupungin rahaa kuten jo suunnitteluvaiheeseenkin, toteaa yksikön päällikkö Risto Leppänen ely-keskuksesta.

Noin seitsemän kilometrin mittainen väylä kaksine alikulkutunneleineen maksaisi arviolta noin 1,2 miljoonaa euroa.

Pölkky Oy:llä käy väkeä töissä polkupyöräillen jonkin verran, varsinkin sulan aikana, ja kevyen liikenteen väylä on erittäin toivottu, sanoo yhtiön henkilöstöjohtaja Maria Virranniemi.

– Pyöräilijöitä olisi enemmänkin, mutta tieosuus Pölkyn ja Tropiikin risteyksen välillä on nykyisellään aika vaarallinen.

– Kesätöissä meillä on alle 18-vuotiaita, jotka monesti joutuvat pohtimaan kulkutapaa, Virranniemi sanoo.

Pölkky on kannustanut työntekijöitään pyöräilyyn monella tavalla, muun muassa käynnissä olevassa Liikenneturvan työturvallisuushankkeessa.

Holiday Club Kuusamon Tropiikin johtaja Mikko Hiltula toivoo, että kevyen liikenteen väylä ei kulkisi koko matkaa viitostiessä kiinni. Siltä luonnoksessa näyttääkin.

– Kevyen liikenteen väylä lisäisi liikkuvuutta Tropiikin alueelta, Hiltula sanoo.

– Hotellilla on asiakkaille fatbikeja ja tavallisia polkupyöriä, ja ne ovat hyvällä kelillä kaikki käytössä. Lisäksi meidän 89 loma-asunnon varustukseen kuuluu polkupyörät.

Nissinvaaran koulunjohtaja Milla Heinistö sanoo hyväksi uutiseksi sitä, että kevyen liikenteen väylä on suunnitteilla.

– Meillä on koulukuljetuksessa siltä suunnalta oppilaita, joiden koulumatka on lyhyt mutta vaarallinen, sillä siihen kuuluu viitostien ylitys, Heinistö toteaa.

Liikenneturvallisuuden parantaminen on hankkeessa olennaisinta. Vuosina 2012–2016 kyseisellä välillä viitostiellä tuli poliisin tietoon kymmenen onnettomuutta, joista kolme aiheutti henkilövahinkoja. Liikennemäärä on 3500–5100 autoa vuorokaudessa.

Tieluonnokseen on piirretty viitostielle kaksi alikulkutunnelia. Eteläisemmän paikka on viitostien ja Kitkantien risteyksestä noin 100 metriä pohjoiseen ja pohjoisemman alikulun paikka viitostien ja Nissinvaarantien risteyksen luona.

Eteläisen alikulun ja Petäjälammen välin eli noin 300 metrin matkan kevyen liikenteen väylä, hiihtolatu ja kelkkareitti kulkisivat rinnakkain.

Pohjoisen alikulun kautta ohjattaisiin myös hiihto- ja kelkkareitit. Kelkkailijoiden ei sen jälkeen tarvitsisi ylittää viitostietä.

Asemakaavaa on muutettava ja laajennettava hanketta varten Kitkantien risteyksen ja Pölkyn välillä.

Luonnoksen mukaan kevyen liikenteen väylästä tulisi pääosin kivituhkapintainen ja valaisematon ja väylä sijoitettaisiin paljolti vanhan viitostien penkalle.

Ajankohtainen on myös Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. Kuusamon kaupunki vaatii Pohjois-Pohjanmaan liitolle suunnitelmasta antamassaan lausunnossa, että valtatie 5 Kajaanista Kuusamoon ja valtatie 20:tä Oulusta Kuusamoon lisätään kansalliseen pääväyläverkostoon.

Kaupunki perustelee pääväyläverkoston Koillismaalle ulottamisen tarvetta etenkin teollisuuden kehittämisellä.

Maanteiden ja rautateiden valtakunnallisesti merkittävät pääväylät määritettiin asetuksella viime marraskuussa, ja Koillismaa jäi silloin sivuun. Pääväylän asema vaikuttaa muun muassa kunnossapidon tasoon.

Kuusamon kaupunki vaatii lausunnossaan myös valtatie 20:n peruskorjaamista, Kuusamon lentokentän kehittämistä vastaamaan kasvavaa liikennetarvetta, Kuusamon raja-asemalle johtavan tien peruskorjausta ja kunnossapitotason nostoa sekä rautatien peruskorjausta Suomussalmelta Taivalkoskelle ja jatkamista Taivalkoskelta Kuusamoon.

Vuoteen 2040 yltävän liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden ja niitä tukevien toimenpiteiden määrittely pohjautuvat Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmaan. Keskeisiksi tavoitteiksi on valittu Suomen kilpailukyvyn edistäminen, päästövähennystavoitteisiin vastaaminen sekä yhteyksien ja saavutettavuuden parantaminen.

Suunnitelmatyön ohjausryhmässä on jäsenenä muiden muassa Kuusamon kaupungin kehityspäällikkö Jari Karsikko ja hänen varajäsenenään Taivalkosken kunnan maarakennusmestari Kari Siikaluoma.