Näi­vet­ti­kö kir­jan­pai­na­ja kuu­sik­koa Tol­vas­sa?

Maanomistaja sai Posion Tolvassa kehotuksen kaataa puolenkymmentä kuusipuuta, joita tuhohyönteinen oli nakertanut. Kaatamisella ehkäistiin tuholaisen leviämisen riskiä. Omistaja teki kuusista polttopuita.

– Hyönteistä epäillään kirjanpainajaksi, mutta täyttä varmuutta lajista ei ole, kertoo Posion metsänhoitoyhdistyksessä harjoittelijana työskentelevä Jani Hanhela, joka myös näki puuaineksen.

– Kirjanpainajasta ei ole ainakaan meillä tiedossa havaintoja Tolvasta poistettujen puiden ulkopuolelta eikä muualta Posiolta.

Kuuset ovat Hanhelan näkemyksen mukaan seudun luontaisesta kuusikannasta poikkeavia, mutta kuitenkin metsäkuusia.

– Puut on istutettu vanhaan peltoon noin 40 vuotta sitten. Paikka on rehevä, ja puut ovat kasvaneet nopeasti. Poistetut puut olivat puolikuolleita. Hyönteisen jäljet näkyivät rungossa. Aikuisia kuoriaisia myös oli saatu kerättyä purkkiin.

Aikuinen kirjanpainaja on noin viiden millin pituinen mustanruskea kovakuoriainen. Hyönteisen nimi johtuu pystysuuntaisista kuvioista, joita syntyy kaarnan alle nilakerrokseen aikuisten ja toukkien syömisestä.

Lämmenneet kesät ja yleistyneet myrskytuhot Suomessa ovat johtaneet kuusen kaarnakuoriaistuhojen lisääntymiseen.

Tuhojen torjunnassa tehokkainta on ennaltaehkäisy ajoittamalla hakkuut oikein ja kuljettamalla puutavara ja vaurioituneet puut pois metsästä ennen uuden sukupolven aikuistumista. Metsätuholaki suoraan määrää kuusten poisvientiajankohdan. Koillismaalla se on 15. elokuuta mennessä. Männyllä määräaika on 15. heinäkuuta.