”Nuk­ku­vat tie­kun­nat hen­kiin” – Kuluvan vuoden alusta muut­tu­nut yk­si­tyis­tie­la­ki pa­kot­taa nuk­ku­vat tie­kun­nat he­rää­mään ja jär­jes­täy­ty­mään

Posiolla herätellään nukkuvia tiekuntia henkiin. Kuvan tie on muutamia vuosia sitten kuntoon laitettu Pernun Selänvaaran metsäautotie.
Posiolla herätellään nukkuvia tiekuntia henkiin. Kuvan tie on muutamia vuosia sitten kuntoon laitettu Pernun Selänvaaran metsäautotie.
Kuva: Erkki Ahola

Kuluvan vuoden alusta muuttunut yksityistielaki pakottaa nukkuvat tiekunnat heräämään ja järjestäytymään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lain mukaan kunnilta poistuu siirtymäajan jälkeen velvoite yksityisteiden hoitamiseen, ellei kyseisillä teillä ole toimivaa tiekuntaa.

– Posiolla on tällä hetkellä nukkuvia tiekuntia noin 40 kappaletta, ja näihin liittyen kunnostamattomia yksityisteitä vähintäänkin 100 kilometriä, yrittäjä Marko Poropudas Lapin Matkametsästä kertoo. Poroputaan yritys on Posiolla käytännössä ainoa, joka tarjoaa alan palveluita sen jälkeen kun Otso lopetti toiminnan Posiolta.

– Nukkuvien tiekuntien alueella on paljon vapaa-ajan asutusta, ja heillä ei välttämättä ole tietoa lakimuutoksesta. Posion kunta ei toistaiseksi ole järjestänyt aiheesta info-tilaisuuksia, toisin kuin Kuusamossa, jossa kaupunki on järjestänyt tilaisuuksia, ja nukkuvia tiekuntia on saatu heräteltyä järjestäytymään, Poropudas jatkaa.

Poroputaan mukaan valtio myönsi Lappiin tälle vuodelle yksityisteiden kunnostamiseen määrärahoja normaalia enemmän juuri sen vuoksi, että nukkuvat tiekunnat heräisivät ja hakisivat määrärahoja.

– Myöhäistä ei ole vieläkään, Poropudas toteaa, ja kannustaa yksityisteiden varsilla asuvia talouksia aktivoitumaan.

Joissakin paikoissa voitaisiin miettiä myös tiekuntien yhdistämistä.

– Tiekuntiin olisikin tärkeätä saada nuorempaa porukkaa mukaan, sillä monissa tiekunnissa väki ikääntyy.

–  Sen lisäksi, että tiet saadaan kuntoon, teiden kunnostukset myös työllistävät.

– Hyvien kulkuyhteyksien varmistaminen kiinteistölle lisää paitsi tilan arvoa, myös sen käyttömahdollisuuksia ja mukavuutta.

– Hyväkuntoinen tie on tieosakkaille kannattava sijoitus. Tuottojen lisäksi tien perusparannus tuo myös kustannussäästöjä, sillä kunnostettu tie on pitkäikäisempi ja vaatii vähemmän vuosittaista kunnossapitoa.

Posiolla, tuoreimmat, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta avustuspäätöksen saaneet Riihiniementie Hyväniemellä ja Lakisuontie Lehtiniemessä saivat molemmat 50 prosentin avustuksen. Elyn lisäksi teiden kunnostamista tukee Posion kunta 15 prosentilla. Lopuista kustannuksista vastaavat tiekuntien osakkaat. Kyseisten teiden pituus on noin 3 kilometriä, kustannusarvio molemmissa arvonlisäveroineen on noin 100 000 euroa.

Avustuspäätöstä Posiolla puolestaan odottavat, 21 kilometriä pitkä Säikkä-Saarivaarantie, 1,5 kilometrin Peräläntie sekä 14,1 kilometriä pitkä Särkeläntie. Viimeksi mainitussa tiekunta päättää myöhemmin, ottaako se elyn rahoitusta vastaan. Elyn rahoituspäätöksestä tiekunnan on tehtävä kahden kuukauden sisään päätös, ottaako se rahoitusta vastaan ja aloittaa tien kunnostamisen.

fakta

Rahaa tarjolla

Metsätien kunnostamiseen on mahdollista saada valtion myöntämää Kemera-tukea sekä yksityisteihin yksityistieavustusta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, ELY-keskuksen kautta.

Myös monet kunnat avustavat niitä yksityisteitä, joiden varrella on vakituista asutusta.

Kemera-tuki on tarkoitettu metsäisille yksityisteille, joiden metsällinen liikenne ylittää 30 prosenttia koko tien käytöstä.

Kemera-tuki ei enää kata kokonaan tien suunnittelukustannuksia. (Kemera-tuetuissa teissä oli aiemmin suunnittelu kokonaan valtion maksama).

Kemera-lain muutokset astuivat voimaan vuonna 2016. Toteutustuki vaihtelee maan eri osissa 40-60 prosentin välillä.

Lain uudistumisen myötä valtio korvaa suunnittelusta tien avustusprosentin osuuden, ja tien osakkaat joutuvat maksamaan loput.

Posiolla, tuoreimmat, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta avustuspäätöksen saaneet Riihiniementie Hyväniemellä ja Lakisuontie Lehtiniemessä saivat molemmat 50 prosentin avustuksen. Elyn lisäksi teiden kunnostamista tukee Posion kunta 15 prosentilla. Lopuista kustannuksista vastaavat tiekuntien osakkaat. Kyseisten teiden pituus on noin 3 kilometriä, kustannusarvio molemmissa arvonlisäveroineen on noin 100 000 euroa.