Oi­van­gin pa­lis­kun­ta ra­ken­taa yli 10 ki­lo­met­riä aitaa

Paloma-hanke hakee ratkaisuja poronhoidon, maanviljelyn, vakituisen ja loma-asutuksen yhteiselolle. Hankkeen ensimmäisessä kokouksessa todettiin, että Oivangin paliskunta oli lähettänyt ELYkeskukseen hakemuksen suoja-aitojen rakentamisen rahoittamiseksi. Rahoitus on nyt varmistunut ja Oivangin paliskunta sai rahoituksen n. 11 aitakilometrin rakentamiseen. Myös Kuusamon muut paliskunnat ovat saaneet rahoitusta aitojen rakentamiseen. Yhdeksi ongelmaksi todettiin hirvet, jotka saattavat kaataa suoja-aitoja. Yhteydenpito metsästysseuroihin saattaisi auttaa ratkaisun löytämisessä.

Ryhmän tulisi etsiä ratkaisuja pelto- ja pihaporotilanteisiin ja edetä positiivisen kautta. Ryhmän on hyvä tuoda esille, että kaikkien tavoitteena on elävä ja kehittyvä maaseutu. Kokouksessa pohdittiin myös sitä, miten löytyneitä hyviä ratkaisuja saadaan levitettyä muualle poronhoitoalueelle.

Yhteistyöryhmä perustettiin keväällä 2019 ja se piti ensimmäisen kokouksensa 21.05.2019. Alun perin ryhmään lupautuivat mukaan: Jussi Rämet, Pohjois-Pohjanmaan liitto, ryhmän puheenjohtaja Tuomo Hänninen, mökkiläisryhmän puheenjohtaja Jari Hentilä, Naturpolis Oy Juha Kujala, Kujalan porotila Mats Lindfors, Ruka-Kuusamon matkailu ry:n toiminnanjohtaja Sanna-Mari Kynkäänniemi, porotilallinen Maisa Veräjänkorva, mökkiläisryhmän jäsen. Tuomas Laakkonen, MTK Kuusamo Kokouksiin osallistuu myös Paloma-hankkeen tutkijoita (Panu Kontio ja Kari Oinonen, SYKE, Mikko Jokinen, LUKE) .

Ensimmäisessä kokouksessa ryhmä päätti täydentää itseään, jotta ryhmän edustavuus saadaan kattavammaksi. Uusiksi jäseniksi ovat lupautuneet: Henrik Karvonen (asukkaiden näkökulma) sekä Jukka Kämäräinen ja Taina Laukkanen-Ervasti (maatalousnäkökulma).

Keskustelussa todettiin, että ryhmän olisi hyvä olla esillä paikallisissa tapahtumissa. Ensimmäinen tällainen tapahtuma oli Kuusamo-päivien mökkiläistapahtuma 29.6.2019, jossa Panu Kontio esitteli Paloma hanketta, yhteistyöryhmää ja hankkeen porovahti puhelinpalvelusta saatuja kokemuksia. Oivangin paliskunnan poroisäntä Juha Kujala esitteli porohoitoa ja paliskunnan toimintaa. Seuraavaksi hanke ja yhteistyöryhmä ovat esillä toritapahtumassa 13.9.2019, jossa tuloksia esitellään. Ryhmän toinen kokous pidettiin 1.7.2019. Ryhmä kokoontuu seuraavan kerran 13.9.201

Hanketta vetää Luonnonvarakeskus (LUKE) ja siinä ovat mukana muina toteuttajina Lapin Yliopisto ja Suomen ympäristökeskus (SYKE). Hankkeen kokeilualueena on Kuusamo. Hankkeen toimintamuotoina ovat Porovahtipuhelin, jossa otetaan vastaan ilmoituksia väärissä paikoissa olevista poroista sekä Kuusamossa toimiva yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmässä on jäseninä poronhoidon, maanviljelyn, asutuksen ja mökkiläisten edustajia. Yhteistyöryhmän toimintaa hankkeen puolesta tukee Suomen ympäristökeskus, mutta myös muut hankkeen osapuolet ovat tarpeen mukaan käytettävissä. Ryhmän tavoitteena on etsiä pysyviä ratkaisumalleja peltoporo-ongelmaan sekä ehkäisemään porojen asutukselle ja loma-asutukselle aiheuttamia haittoja. Erilaisista yhteistyöryhmistä saatujen kokemusten mukaan ratkaisut löytyvät paikallisilta toimijoilta – eivät ulkopuolelta.