Lukijalta

Pekka Ait­ta­kum­pu: Hal­li­tus laati koko Suomen bud­je­tin - kestävä alue­po­li­tiik­ka lähtee ih­mis­ten arjesta ja pe­rus­tuu maan eri osien omiin vah­vuuk­siin

Viime keväänä Suomessa pohdittiin erilaisia vaihtoehtoja maan hallitukselle. Muiden puolueiden tavoin myös keskusta vastasi tuolloin Antti Rinteen hallitustunnusteluihin ja ilmoitti kynnyskysymyksensä hallitukseen osallistumiselle.

Yksi keskustan kymmenestä kynnyskysymyksestä oli: ”Kaikkien päätösten täytyy tukea alueiden elinvoimaa ja voimavaroja sekä tukea koko Suomen yhteyksiä ja hyvinvointia.” Tämäkin kynnyskysymys sopi Antti Rinteelle ja muille hallitukseen mukaan tulleille puolueille. Tämä johti perinteisen punamultahallituksen syntyyn.

Keskustalle on sydämenasia, että arki on turvallista ja että elämisen edellytykset ovat kunnossa sekä kaupungeissa että maaseudulla. Ensi vuoden budjetissa parannamme etenkin pienituloisimpien perheiden ja eläkeläisten toimeentuloa korottamalla esimerkiksi lapsilisiä, pienimpiä päivärahoja ja pienimpiä eläkkeitä. Köyhyys ei ole ihmisen postinumerosta kiinni.

Lapsille ja nuorille hyvä uutinen on, että budjetissa taataan jokaiselle mahdollisuus harrastukseen koulupäivän yhteydessä. Kaikkein pienimmille on hyväksi se päätös, että päiväkotien ryhmäkokoja pienennetään. Hallitus myös lisää opettajia ammatilliseen koulutukseen. Näin voidaan osaltaan helpottaa pulaa osaavista ammattilaisista eri puolilla Suomea.

Teitä, ratoja ja muita väyliä kunnostetaan ja rakennetaan koko Suomessa. Ihmisten on päästävä liikkumaan. Yritysten pärjäämisen kannalta kunnossa olevat yhteydet ovat elinehto.

Mielestäni polttoaineiden verotukseen tulee etsiä ratkaisuja, jotka tukevat asumista ja elinkeinoelämää ruuhka-Suomen ulkopuolella. Tästä käydäänkin eri tahoilla keskusteluja, joiden toivon päätyvän hyvään lopputulokseen.

Perusväylänpitoon hallitus esittää ensi vuodelle 340 miljoonan euron korotusta. Budjettiriihessä siis sovittiin hallitusohjelmassa linjatun lisäksi vielä ylimääräisestä 40 miljoonan euron korotuksesta ensi vuodelle. Sen jälkeisinä vuosina korotus on pysyvästi 300 miljoonan euron tasokorotus. Tämä tulee näkymään maanteillä koko Suomessa.

Budjettiriihessä sovittiin myös täsmäparannuksia tiestöön eri puolille maata. Kuusamoon saimme rahoitusosuuden alikulkukäytävälle ja kevyenliikenteen järjestelyille teiden Evakkotaival ja Meskusvaarantie -välille.

Pidän erittäin hyvänä myös sitä, että budjettiesityksessä maatalouden kannattavuutta parannetaan ja metsien kestävän käytön jatkaminen mahdollistetaan. Suomen pärjääminen nojaa myös tulevaisuudessa maakuntien luonnonvarojen vastuulliseen hyödyntämiseen.

Alueista huolehtiminen on tulevaisuuden rakentamista. Työpaikkoja, palveluja, yrittämis- ja koulutusmahdollisuuksia on oltava koko Suomessa. Samoin liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien on oltava kunnossa.

Kestävä aluepolitiikka lähtee ihmisten arjesta ja perustuu maan eri osien omiin vahvuuksiin.

Pekka Aittakumpukansanedustaja (kesk.)