Lukijalta

Pekka Ait­ta­kum­pu: Ta­lous­ar­vio kertoo, miksi Kes­kus­ta tar­vit­tiin hal­li­tuk­seen

Valtiovarainministeri Mika Lintilä esitteli viime viikolla ministeriönsä esityksen ensi vuoden budjetiksi eli talousarvioksi. Hallituksen budjettiriihessä talousarvion yksityiskohdat vielä hioutuvat, mutta suunta on jo selvä.

Hallitus jatkaa viime vaalikaudella Keskustan johdolla toteutettua linjaa, jossa hyvällä taloudenpidolla mahdollistetaan koko Suomen kehittäminen. Talousarvioesitys noudattaa hallitusohjelmaa: huolenpitoa heikoimmassa asemassa olevista vahvistetaan, työllisyyttä edistetään ja alueiden tasapuolista kohtelua vahvistetaan.

Talousarvio on Suomen lapsille, nuorille ja perheille hyvin myönteinen. Pienimpien huolenpitoa parannetaan supistamalla päiväkotien ryhmäkokoja ja parantamalla lapsiperheiden kotipalvelun saatavuutta.

Lapsiperheiden toimeentuloa helpotetaan korottamalla yksinhuoltajaperheiden ja monilapsisten perheiden lapsilisää. Opiskelijaperheet saavat korotuksen opintorahan huoltajakorotukseen, ja opintotukeen palautetaan indeksikorotukset.

Monen työssäkäyvän näkökulmasta on arvokasta, että pieni- ja keskituloisten verotusta kevennetään maltillisesti. Alueita kehitetään jatkamalla Keskustan tavoitteiden mukaisesti viime vaalikaudella toteutettua yksityisteiden valtionavustusten korotusta. Yksityisteiden kunnossapidon 13 miljoonan euron määrärahan lisäksi perusväylänpitoon esitetään 300 miljoonan euron tasokorotusta.

Talousarvioesitys takaa yrityksille hyvän ympäristön kehittää toimintaansa. Tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaalla yritysten suurin ongelma on osaavan työvoiman puute. Siksi on hyvä, että hallitus edistää myös osaamisen ja koulutuksen vahvistamista. Kokonaisuudessaan esitys tukee edellisellä hallituskaudella Keskustan käynnistämää urakkaa korkeamman työllisyysasteen hyväksi.

Keskusta esitti vaaliohjelmassaan korotuksia pienimpiin eläkkeisiin. Tämä on nyt toteutumassa, kun kansaneläkkeeseen ja takuueläkkeeseen esitetään korotuksia. Viime kaudella toteutettua pienimpien sairauspäivärahojen ja vanhempainrahojen korotusta jatketaan. Nyt niihin on tulossa 20 euroa lisää kuukaudessa.

Keskusta esitti vaaliohjelmassaan korotuksia pienimpiin eläkkeisiin. Tämä on nyt toteutumassa, kun kansaneläkkeeseen ja takuueläkkeeseen esitetään korotuksia.

Vaalien alla kaikki suuret puolueet Kokoomusta lukuun ottamatta olivat yksimielisiä siitä, että vanhustenhoidon laadun takaamiseksi vanhustenhoitoon tulee tehdä lakisääteinen hoitajamitoitus niin, että kymmentä vanhusta kohden on vähintään seitsemän hoitajaa. Talousarvioesityksessä hoitajamitoituksen valmisteluun onkin varattu määräraha.

Myös vanhusten kotihoidon ja omaishoidon kehittämiseen on varattu lisärahaa. Itse olen sitä mieltä, että vanhustenhoidon hoitajamitoitus on yksi hallituksen tärkeimpiä hankkeita ja että se pitäisi toteuttaa erityisen nopealla aikataululla. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenenä seuraan asiaa tiiviisti ja pyrin vaikuttamaan hankkeen mahdollisimman pikaiseen toteutumiseen.

Kaikkiaan talousarvioesitys on tasapainoinen ja luottamusta vahvistava. Paljon riippuu siitä, millaisena maamme työllisyyskehitys jatkuu. Sen vuoksi on jatkuvasti muistettava hallitusohjelman linjaukset, että ”hallitus arvioi työllisyyden kehitystä ja tämän tavoitteen saavuttamista jatkuvasti” ja että ”jos näyttää siltä, että tavoitetta ei saavuteta, hallitus ryhtyy määrätietoisiin toimenpiteisiin tavoitteen saavuttamisen varmistamiseksi”.

Pekka AittakumpuKansanedustaja (kesk.)