Juuri nyt: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­lua jat­ke­taan – tälle vuo­del­le suun­nit­te­luun 300 000 euroa

Joko luit: Po­lii­sin työstä vir­ka­va­paal­la oleva Tuomo Pulk­ka­nen kou­lut­tau­tuu uuteen am­mat­tiin

Toimittajalta: Har­joi­tel­kaam­me te­rä­vien kivien väis­te­lyä tiellä ja hen­git­tä­kääm­me syvään

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi 4 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Poh­jois-Suo­mes­sa al­ko­ho­lin vä­hit­täis­ku­lu­tus li­sään­tyi muuta maata vä­hem­män – korona hauk­ka­si mat­kus­ta­ja­tuon­tia yli 50 pro­sent­tia

Alkoholin kokonaiskulutus Suomessa väheni viime vuonna yli viisi prosenttia. Laskun syynä olivat koronaepidemia ja sen rajoitustoimet, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Koronarajoitukset vähensivät ratkaisevasti matkustamista ulkomaille sekä Ruotsiin ja Viroon suuntautuvaa risteilymatkailua, josta alkoholia on tuotu.
Koronarajoitukset vähensivät ratkaisevasti matkustamista ulkomaille sekä Ruotsiin ja Viroon suuntautuvaa risteilymatkailua, josta alkoholia on tuotu.
Kuva: Jussi Leinonen

Alkoholin kokonaiskulutus Suomessa väheni viime vuonna yli viisi prosenttia. Laskun syynä olivat koronaepidemia ja sen rajoitustoimet, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kokonaiskulutuksen väheneminen johtuu keskeisesti alkoholijuomien matkustajatuonnin vähenemisestä yli 50 prosentilla viime vuoden.

Koronarajoitukset vähensivät matkustamista ulkomaille sekä Ruotsiin ja Viroon suuntautuvaa risteilymatkailua, joka on yksi keskeisimpiä alkoholin matkustajatuonnin kanavia.

Ravintoloille ja matkailulle asetetut rajoitukset kanavoivat alkoholijuomien hankinnan aiempia vuosia enemmän Alkoon ja päivittäistavarakauppoihin.

Kun ravintoloiden anniskelukulutus väheni 40,5 prosenttia, Alkon ja päivittäistavarakauppojen vähittäismyynti lisääntyi lähes seitsemän prosenttia edellisestä vuodesta.

Väkevien kulutus väheni eniten ja viinien kulutus hieman lisääntyi.

Kasvu painottui Etelä-Suomeen

Vähittäiskulutuksen kasvussa oli suuria alueellisia eroja: kasvu painottui Etelä-Suomeen, ja Pohjois-Suomessa vähittäiskulutus lisääntyi selvästi vähemmän kuin muualla maassa.

Pohjoisen ja etelän väliset erot olivat jyrkimmät kevätkaudella ja pienimmät kesällä.

Etelä- ja Lounais-Suomessa matkustajatuonti on voinut kattaa suuremman osan kokonaiskulutuksesta. Tämän hankintakanavan sulkeutuminen on voinut siksi lisätä suomalaista vähittäismyyntiä erityisesti näillä seuduilla.