Po­ro­konf­lik­tea pi­hoil­la ja te­ras­seil­la – po­ro­vah­ti sai kuulla po­rois­ta yli 400 kertaa

Kuusamosta on kesän aikana otettu yhteyttä porovahtiin yli 400 kertaa.

Paliskuntainyhdistyksen kautta toimiva porovahti-palvelu Kuusamon alueelle toukokuun alussa. Porovahti-puhelin ja Internetissä toimiva Porovahti-ilmoituslomake otettiin heti aktiivisesti käyttöön.

Paloma-hankeryhmän mukaan Porovahti on onnistunut tuomaan kattavasti tietoa siitä, millaisia porokohtaamisia asukkailla ja mökkiläisillä Kuusamossa on. Kesän aikana porovahtiin on tullut myös paljon kehittämisideoita siitä miten porovahtia tulisi kehittää, jos se jatkaa toimintaansa kokeilun jälkeen.

Porovahti-kokeilussa eli Paloma-hankkeessa ovat mukana poronhoidon, maanviljelyn, asutuksen ja mökkiläisten edustajia. Täydennetyssä ryhmässä on nyt 11 jäsentä.

Laajalti kootun ryhmän tavoitteena on etsiä ratkaisuja peltoporo-ongelmiin ja kehittää porotaloutta eri näkökulmista katsovien ja kokevien vuoropuhelua. Esillä on jo ollut sekä teknisiä ratkaisuja että käytäntöihin liittyviä ratkaisuja, joilla porojen aiheuttamia häiriöitä voitaisiin minimoida.

Kokeilun mottona on ”Ratkaisut löytyvät paikallisilta toimijoilta – eivät ulkopuolelta.” Ryhmä ilmoittaa pyrkivänsä positiivisen kautta hälventämään ennakkoluuloja.

Poronhoidon, asutuksen, lomarakentamisen ja maatalouden välisistä ristiriidoista ratkaisuihin pyrkivää Paloma-päivää vietetään Kuusamossa perjantaina 13.9. Miniseminaarissa esitellään Porovahti palvelua ja sen tuloksia, yhteistyöryhmä kertoo toiminnastaan ja Luken asiantuntijat avaavat porokonfliktien anatomiaa.

Paloma-päivään liittyy myös toritapahtuma. Kuusamon torilla voi tutustua muun muassa porokoiratoimintaan, on tarjolla niksejä esimerkiksi terassien suojaamiseen poroilta ja tietoa muun muassa porovahinkojen arvioinnista.

Paloma on Luonnonvarakeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Lapin yliopiston hanke.

Porovahti on avoinna syyskuun loppuun saakka.

Fakta

Porovahti

Puhelinpalvelu 0504772496 ja sähköinen ilmoituslomake porokohtaamisista ilmoittamista varten.

Kerää Kuusamon alueella asukkaiden ja mökkiläisten kokemuksia porokohtaamisista.

Etsii teknisiä ja käytännön ratkaisuja poro-ongelmien ehkäisemiseksi.

Mukana poronhoidon, maanviljelyn, asutuksen ja mökkiläisten edustajia.

Otettiin käyttöön toukokuussa, päättyy syyskuun lopussa.

Kokeilulla saatuja tuloksia esitellään Kuusamossa perjantaina 13.9. seminaarissa ja toritapahtumassa.