Posion in­ves­toin­nit lähes mil­joo­na euroa – Ensi kesänä Po­siol­la ja Ro­va­nie­mel­lä jär­jes­tet­tä­vään ke­ra­miik­ka­kong­res­siin liit­tyen Posion taajama on tar­koi­tus kau­nis­taa, mutta lop­puu­ko aika kesken?

Ensi kesänä Posiolla ja Rovaniemellä järjestettävään keramiikkakongressiin liittyen Posion taajama on tarkoitus kaunistaa, mutta loppuuko aika kesken?
Ensi kesänä Posiolla ja Rovaniemellä järjestettävään keramiikkakongressiin liittyen Posion taajama on tarkoitus kaunistaa, mutta loppuuko aika kesken?
Kuva: Erkki Ahola

Posion kunnan talousarvioraamissa nettoinvestoinneiksi määritettiin 850 000 euroa. Raami on ylittymässä 68 000 eurolla. Se johtuu kunnan kuntosalin rakentamisesta jäähallin yhteyteen, jonka kokonaiskustannuksista osa siirtyy ensi vuodelle.

Toimintaympäristölautakunta esittää ensi vuoden investointiosaa hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Hallintosäännön mukaan kunnan investointisuunnitelman valmistelu kuuluu toimintaympäristölautakunnalle.

Ensi vuoden investointiohjelmaan on kirjattu kuntosalin lisäksi muun muassa kaavateiden valaistuksen uusimisen aloittaminen niin, että valaistuksessa siirrytään asteittain LED-valaisimiin.

Lisäksi ensi vuonna kunta korjaa koulukeskuksen P-alueen saattoalueen, sekä Lohirannalla sijaitsevan Posion kotiseutumuseon.

Liikuntapaikoissa kunta varautuu muun muassa skeittiparkin rakentamiseen. Skeittiparkki rakennetaan yhdessä oppilaiden ja yritysten kanssa.

Soukkavaarassa puolestaan kunta varautuu omistamansa teollisuuskiinteistön muutostöihin.

Ensi kesänä Posiolla ja Rovaniemellä järjestettävään keramiikkakongressiin liittyen Posion taajama on tarkoitus kaunistaa. Tosin aika on kortilla, kun tapahtuma on jo siis ensi kesänä, ja kunta varautuu vasta nyt esimerkiksi torien perusparantamiseen.

Urheilukentän juoksuradan ylläpitoon, pesäpallokentän soraistukseen, hiihtolatujen pajukkojen raivaukseen sekä ulkoliikuntapaikkojen kunnostamiseen kunta varautuu 10000 euron määrärahalla.

Koulukeskuksen asuntolan asuntojen korjaamista jatketaan. Alakerran asuntojen korjaamiseen jälkeen ensi vuonna on vuorossa yläkerran asunnot.

Jakkarasaaren ja taajaman kaavojen aukaisuun ja mahdollisiin muihin kaavamuutoksiin, sekä reittitoimituksiin kunta varautuu 35000 eurolla.

Hankintojen, sekä kiinteistöihin kohdistuvien korjauksien sekä investointien osalta ne rajataan vain välttämättömiin ja toiminnan näkökulmasta pakollisiin hankintoihin.

Investointeihin varattavien määrärahojen lisäksi kunta hankkii ensi vuonna myös irtaimistoa. Lisäksi suunnitelmaan on kirjattu kaavatonttien myynnistä saatavia tuloja 100000 euroa.