Tilaajille

Posion kouluun luon­non­tie­tei­den elä­mys­kurs­si – Taus­tal­la asiassa on kun­ta­lais­aloi­te met­säs­tys­har­ras­tuk­sen si­säl­lyt­tä­mi­ses­tä pe­rus­kou­lun ope­tus­oh­jel­maan va­lin­nais­ai­nee­na


Posion yhteismetsän toiminnanjohtaja Markus Laatikainen esitti kuntalaisaloitteessaan metsästysharrastuksen sisällyttämisen valinnaisaineena peruskoulun opetusohjelmaan.
Posion yhteismetsän toiminnanjohtaja Markus Laatikainen esitti kuntalaisaloitteessaan metsästysharrastuksen sisällyttämisen valinnaisaineena peruskoulun opetusohjelmaan.
Kuva: Erkki Ahola

Posion peruskoulun 9-luokan oppilaille tarjotaan ensi syksystä lähtien mahdollisuus aloittaa valinnaisaineena opiskelemaan muun muassa metsästykseen, sen lainsäädäntöön ja riistaeläinten tunnistamiseen liittyviä aiheita Luonnontieteiden elämyskurssilla.