Pro­fes­so­rit ko­koon­tu­vat Rukalle kes­kus­te­le­maan kou­lu­tuk­seen laa­dus­ta ja tie­teen­alo­jen yh­teis­työs­tä - Samalla mieli vir­kis­tyy ym­pä­ris­tös­sä

Millainen on koulutuksen laatu? Miten sitä voidaan parantaa? Miten eri tieteenalat voivat tehdä paremmin yhteistyötä? Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastausta tänään ja huomenna Rukalla, kun Oulun yliopisto pitää professorifooruminsa Kuusamossa.

– Meillä on kolmisen vuotta pyöritetty tätä pari kertaa vuodessa parituntisena tapahtumana eri teemoilla. Nyt haluttiin uudistaa konseptia ja tehdään yhden yön matka kampukselta pois, kertoo henkilöstöasiantuntija Tarja Leinonen Oulun yliopistolta.

Koulutus-teeman lisäksi yhteistyö eri tieteenalojen kesken tulee olemaan keskustelun keskiössä. Leinosen mukaan painopiste on ollut tieteidenvälisessä yhteistyössä yliopiston strategioissa ja toiminnoissa jo muutaman vuoden ajan.

– Yksi tieteenala ei välttämättä pysty ratkaisemaan maailman ongelmia. Nykypäivää onkin tieteiden välinen lähestymistapa, jossa tuodaan eri tieteenalojen painotuksia ja näkökulmia tutkimiseen, Leinonen kertoo.

Ajankohtaisten teemojen pohtimisen lisäksi osallistujien on tarkoitus ammentaa virkistystä luonnosta.

– Nyt suuntauduttiin Rukalle ja Kuusamoon juuri luontoelämysten takia. Siellä olevassa ympäristössä virkistyy samalla mieli.

Rukan foorumiin kokoontuu noin 60 professoria, yliopiston muuta johtoa ja asiantuntijoita.