Puo­lue­kent­tä elää ra­jus­ti, kes­kus­ta ja pe­rus­suo­ma­lai­set kiinni nel­jän­nes­sä sijassa

Kun eurovaalien äänistä on laskettu 97,8 prosenttia, näyttää Suomen puoluekenttä seuraavalta. Kokoomus on suurin puolue 20,7 prosentilla. Toisena tulee vihreät (15,9 %) ja kolmantena SDP (14,7 %). Keskustan ja perussuomalaisten välillä käydään kamppailua neljännestä sijasta, mikä näyttää kääntyvän perussuomalaisten voitoksi. Keskustan kannatusluku on nyt 13,6 prosenttia, kun perussuomalaiset paistattelevat 13,9 prosentissa.

Kokoomuksesta jatkavat europarlamentissa Sirpa Pietikäinen, Henna Virkkunen ja Petri Sarvamaa. Keskustasta paikan lunastivat Mauri Pekkarinen ja Elsi Katainen. Kolmannen parlamenttipaikan keskusta menetti ja kärsijäksi joutui Mirja Vehkaperä.

Demareista luopui vapaaehtoisesti oululainen Liisa Jaakonsaari. Puolueesta jatkopaikan sai Miapetra Kumpula-Natri ja uutena valittiin entinen eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma.

Perussuomalaiset eivät kuitenkaan yltäneet enää mahtijytkyyn, sillä heidän paikkamääränsä jäi edelleen kahteen.

Jos ja kun Iso-Britannia eroaa EU:sta, Suomi saa yhden lisäpaikan parlamentista. Tällä hetkellä siinä on vahvemmin kiinni vihreiden Alviina Alametsä.