Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Viikon kysymys: Onko mie­les­tä­si oi­keu­tet­tua, että yk­si­tyis­tä mal­min­et­sin­tää ra­hoi­te­taan valtion kas­sas­ta?

Kuvaajalta: Ur­hei­li­ja, edes­ot­ta­muk­sia kat­so­taan poik­keuk­set­ta suu­ren­nus­la­sin läpi – käyt­täy­dy kuten esi­ku­van kuuluu

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Rukan jä­te­ve­den puh­dis­tus­tu­lok­set hyvät myös ruuh­ka­huip­pui­na

Kuusamon Energia- ja vesiosuuskunta kertoo, että Rukan uuden jätevedenpuhdistamon puhdistustulokset ovat olleet erinomaiset myös ruuhkahuippuina.
Kuusamon Energia- ja vesiosuuskunta kertoo, että Rukan uuden jätevedenpuhdistamon puhdistustulokset ovat olleet erinomaiset myös ruuhkahuippuina.
Kuva: Mikko Halvari

Rukalle biolämpölaitoksen viereen syksyllä 2016 valmistunut Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamo on osoittanut toimivuutensa ensimmäisen 1,5 vuoden käyttökokemusten perusteella. Puhdistustulokset ovat olleet erinomaiset myös ruuhkahuippuina, yritys tiedottaa.

Prosessitoimittaja Veolia Water Technologies Suomi on testannut laitteistoa ja prosessia talven 2108 aikana yhteensä kolmella eri prosessien takuuajojaksolla.

Ensimmäinen takuuajo tehtiin tammikuussa ja siinä laitoksen kahdesta puhdistuslinjasta käytettiin vain yhtä. Näin saatiin testattua laitoksen toimivuus matalan sesongin kuormituksella pienin käyttökustannuksin, mutta puhdistustuloksista tinkimättä.

Toinen takuuajo ajoitettiin niin kutsutun keskisesongin aikaan viikolle 8, joka on Etelä-Suomen hiihtolomaviikko. Tällöin laitoksen molemmat puhdistuslinjat olivat käytössä.

Puhdistustulosten suhteen ei ollut mitään ongelmia ja kaikki arvot sekä ravinteiden (fosfori ja typpi) sekä orgaanisten aineiden osalta alittivat selvästi laitokselle asetetut lupaehdot.

Rukan jätevedenpuhdistamon lupaehdot ovat erittäin tiukat. Varsinkin lupa typpipäästöistä ilman talven ajan helpotuksia ja fosforin ehdoton 40 kg vuosimaksimi ovat poikkeuksellisen tiukkoja vaatimuksia. Kokonaistypen osalta raja-arvo lasketaan vuoden keskiarvon mukaan ja ammoniumtypen osalta puolivuotiskeskiarvon mukaan. Tämä edellyttää, että typenpoiston pitää onnistua kaikissa olosuhteissa ja vähintään tyydyttävästi myös hetkellisen kuormitushuipun aikana.

Haastavin hetkellinen kuormitushuippu Rukan puhdistamolla on pääsiäisenä paikkakunnalle saapuvan suuren matkustajamäärän vuoksi.

Kolmas ja viimeinen 10 päivän prosessitakuuajo haluttiin ajoittaa nimenomaan suurimpaan mahdolliseen kuormitustilanteeseen eli pääsiäiseen. Tänä vuonna ajankohtaan valmistauduttiin jätevedenpuhdistamolla mahdollisimman hyvin virittämällä prosessia ja pyrkimällä ennen pyhiä sellaisiin säätöihin, joilla saataisiin kasvatettua mahdollisimman suuri ja tehokas bakteerikanta biologiseen puhdistusosaan, ennen kaikkea typenpoistoa ajatellen.

Typenpoistossa tarvittavien nitrifikaatiobakteerien lisääntymisaika on melko pitkä, 4 - 5 päivää, joten yksin pääsiäinen on liian lyhyt aika riittävän bakteerikannan kasvattamiseen. Rukan puhdistamolle on suunniteltu melko iso tasausallas, jota voitiin myös hyötykäyttää tasoittamaan pitkäperjantain äkillisesti kasvavaa kuormitushuippua.

Pääsiäisen ajan takuuajoissa päästiin erittäin hyviin puhdistustuloksiin. Ympäristön kuormitus orgaanisen aineen ja fosforin osalta saatiin hyvin pysymään alle lupa-arvojen. Typenkin osalta äkillisesti kasvanut kuormitus aiheutti vain pienen ylityksen kolmen päivän aikana. Vesialueiden kuormitus ja edellä mainitut vuosi- ja puolivuosikeskiarvot typenkin suhteen alitetaan vuositasolla reilusti.

Rukan jätevedenpuhdistamolle valittu Suomen ensimmäinen biologinen bakteerien ja mikrobien altaissa liikkuviin kasvualustoihin perustuva MBBR-prosessi on osoittautunut viisaaksi valinnaksi. Mikään muu käytössä oleva teknologia ei olisi kyennyt yhtä hyvään puhdistustulokseen, etenkään typen suhteen, vastaavissa äkillisesti kohoavissa kuormitusolosuhteissa, Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta kertoo tiedotteessaan.