Sel­vi­sit­kö elämän haas­teis­ta ja haluat ta­ri­nal­la­si auttaa muita? – En­sim­mäi­siä ko­ke­mus­toi­mi­joi­ta kou­lu­te­taan Koil­lis­maal­la, il­moit­tau­tu­nei­ta vielä vähän

Oletko käynyt läpi haastavan elämäntilanteen ja nyt entistä eheämpänä voisit auttaa muita kokemuksesi kertomalla? Oletko esimerkiksi selättänyt pitkäaikaisen sairauden, päässyt läheisen kuoleman yli, ohittanut vaikean ihmissuhteen tuomat tilanteet, päässyt irti riippuvuudesta tai työllistynyt pitkän työttömyyden jälkeen?

Olisitko valmis muita auttaaksesi kertomaan tarinasi ääneen? Ja vain antamalla asialle kasvot auttamaan muita samojen asioiden kanssa kamppailevia?

Jos vastasit kysymyksiin kyllä, sinua tarvitaan nyt Koillismaalla, sillä huhtikuussa koulutetaan Koillismaan ensimmäiset kokemustoimijat.

– Etsimme selviytymistarinoita. Että siitä vammautumisesta, sairastumisesta tai muusta haastavasta elämäntilanteesta on kulunut jo sen verran aikaa, että pystyy kattomaan sitä tilannetta hieman objektiivisemmin, Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen projektityöntekijä Annamaija Saastamoinen valottaa.

Olisitko valmis muita auttaaksesi kertomaan tarinasi ääneen?

Ilmiö on uusi, ja osallistujalista on Kuusamossa vielä melkein tyhjä.

– Tähän mennessä on vain kaksi ilmoittautunutta, kertoo hankevastaava Virpi Kilpijärvi Koillisen kumppanit -hankkeesta.

Koillisen kumppanit on yksi koulutusta järjestävistä paikallisista tahoista. Alkusysäyksen koulutukselle on antanut Kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla –hanke ja sen kautta tulee myös neljän tapaamiskerran koulutukset.

Koulutukseen osallistujilta vaaditaan kuulumista johonkin järjestöön, mikä saattaa olla yksi syy vähäiseen osallistujamäärään.

– Meille on kyllä tullut kovasti kyselyitä, joissa kerrotaan, että olisin kyllä kovasti kiinnostunut tästä toiminnasta, mutta en kuulu mihinkään järjestöön tai yhdistykseen. Pidämmekin tästä asiasta juuri palaveria, Kilpijärvi kertoo.

Saastamoisen mukaan järjestöön tai yhdistykseen kuuluminen on tärkeää kokemustoimijan itsensä takia.

– Kun kokemustoimija käy kertomassa omaa tarinaansa, saattaa tulla rankkojakin kokemuksia taantumana. Joten hänelläkin on hyvä olla taustaorganisaatio tukemassa, Saastamoinen huomauttaa.

Monesti itse tilaisuus, jossa kokemustoimija kertoo tarinansa, on taustayhdistyksen järjestämä.

– Usein esitellään samalla omaa taustaorganisaatiota. Kun Vaikuttava kokemustoiminta Pohjois-Pohjanmaalla –hanke alkoi viime vuonna, on meidän kautta myös tullut ”tilaajia”. Kokemustoimijoita on toivottu erilaisiin tilaisuuksiin, Saastamoinen kertoo.

Ennen hanketta kokemustoimijoita haluttiin yleensä vierailulle ammattiopistoihin. Nyt tilaisuudet ovat monipuolisempia.

– Oulussa valmistui vasta 22 uutta kokemustoimintaa. He kävivät esimerkiksi Oys:n perusterveydenhuollon tiimeissä, ensi- ja turvakodissa Oulussa, te-toimistossa ja oppilaitoksissa. Oulussa on myös viritelty yhteistyötä sivistys- ja kulttuuritoimen kanssa, Saastamoinen listaa.

Koko kokemustoiminta pohjautuu valtakunnalliseen kokemustoimintaverkostoon, jossa on alueelliset ohjausryhmät, joista yksi on Oulussa. Oulun ryhmä on järjestänyt koulutusta jo vuosia.

Viimeisintä ryhmää yhdistävä tekijä oli Saastamoisen mukaan osallistujien nuorehko ikä ja palaute.

– Oulun koulutuksen jälkeen tuli sellaista palautetta, että vaikka kokemus oli raskas, kun omaa elämää kokosi yhteen, löytyi sieltä löytyi myös selviytymisen keinoja, onnistumisen tunnetta ja oman itsen tuntemista.

fakta

Mikä kokemustoimija?

Kokemustoimija on haastavan elämäntilanteen läpikäynyt ja siitä selvinnyt ihminen, joka haluaa kertoa tarinansa muille. Tarina voi antaa muille teoriaa enemmän ymmärrystä ja auttaa samojen kokemusten kanssa kamppailevia.

Kuusamossa kerätään parhaillaan ilmoittautumisia koulutukseen.

Mukaan voi hakea 24.3. saakka.

Valitsijaraati valitsee koulutukseen mukaan pääsevät.

Ehtona voi olla esimerkiksi se, että haastavasta elämäntilanteesta on kulunut tarpeeksi aikaa. Näin kokemustoimija pystyy katsomaan asiaa objektiivisesti.

Koulutus toteutuu, jos mukana on vähintään viisi ihmistä. Jos nyt ei saada tarpeeksi ilmoittautumisia, yritetään koulutusta järjestää syksyllä.