Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Sorsien ruo­kin­ta met­säs­tyk­ses­sä ha­lu­taan kieltää kolmen vuoden ko­kei­lun ajaksi – Met­sä­han­hien ra­joi­te­tul­le pyyn­nil­le Lapissa esi­te­tään jatkoa

Vesilintulaskentojen mukaan lähes kaikkien sorsalajien kannat taantuvat.
Vesilintulaskentojen mukaan lähes kaikkien sorsalajien kannat taantuvat.
Kuva: Kontiainen Jarmo

Riistavesilintulajien kantojen lasku jatkuu. Maa- ja metsätalousministeriö on nyt lähettänyt lausuntokierrokselle joukon asetusluonnoksia, joilla rajoitetaan taantuvien vesilintujen metsästystä.

Luonnonvarakeskuksen ja Luonnontieteellisen keskusmuseon vesilintulaskentojen perusteella neljän tärkeimmän riistasorsalajin kannat ovat taantuneet viimeisen viiden vuoden aikana. Tavin, haapanan ja telkän kannanlasku on jatkunut jo pidemmän aikaa, mutta viimeisimmissä arvioissa myös sinisorsan kanta on laskenut hieman.