Suo­ma­lais­tut­ki­mus osoit­ti: Nuo­ruu­den al­ko­ho­lin käyttö näkyy muu­tok­si­na pik­ku­ai­vois­sa jo nuo­ril­la ai­kui­sil­la

Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimuksessa tutkittiin 58 nuorta aikuista, joiden alkoholinkäyttöä oltiin seurattu viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kuvituskuva.
Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimuksessa tutkittiin 58 nuorta aikuista, joiden alkoholinkäyttöä oltiin seurattu viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kuvituskuva.
Kuva: Heikki Uusitalo

Nuoruusiän toistuva humalajuominen on yhteydessä pikkuaivojen tilavuuden muutokseen nuorella aikuisiällä. Itä-Suomen yliopistossa ja Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tehty tutkimus antaa uutta tietoa nuoruusiän alkoholinkäytön vaikutuksista pikkuaivoihin.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 58 iältään 21–28-vuotiasta nuorta aikuista, heidän alkoholinkäyttöään oli seurattu edeltävien kymmenen vuoden ajan. Osallistujista 33 oli käyttänyt runsaasti alkoholia nuoruusiästä lähtien ja 25 olivat käyttäneet vähän tai eivät ollenkaan.

Itä-Suomen yliopiston tiedotteen mukaan kaikilla tutkittavilla oli hyvä toimintakyky ja normaalit älylliset toiminnot. Kenenkään tutkittavan kohdalla eivät täyttyneet päihdehäiriön diagnostiset kriteerit.

Runsaasti alkoholia käyttäneiden ja vähän tai ei ollenkaan alkoholia käyttäneiden henkilöiden välillä vertailtiin pikkuaivojen taaimmaisten alueiden tilavuuden muutoksia pään magneettikuvissa.

– Näiden alueiden tiedetään vaikuttavan motorisiin ja älyllisiin toimintoihin. Tulosten merkityksen arvioiminen ja tarkemmat päätelmät edellyttävät kuitenkin laajempaa jatkotutkimusta, kertoo tutkimuksen kirjoittajiin kuuluva, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Virve Kekkonen.

Lääketieteessä on aiemmin tiedetty pitkäaikaisen alkoholin liikakäytön aiheuttavan pikkuaivojen vaurioitumista aikuisilla, mutta nuoruusiän käytön vaikutuksia ei ole aiemmin tunnettu. Lääketieteellisen tutkimuksen tulokset julkaistiin Alcohol-lehdessä.