Tai­val­kos­kel­la verot py­sy­ne­vät en­nal­laan – kuusi haas­ta­tel­laan tek­ni­sen joh­ta­jan virkaa ha­ke­neis­ta

Taivalkosken kunnanhallitus päätti tiistain kokouksessa esittää valtuustolle ensi vuoden verojen jäädyttämistä nykytasolle. Kunnanjohtaja oli esittänyt puolen prosentin korotusta tuloveroprosenttiin, mutta äänestyksen jälkeen päätettiin esittää valtuustolle tuloveroprosentin pitämistä ennallaan eli 20,5 prosenttina.

Kunnanjohtaja Kaisu Lehtinen-Nevalainen myöntää, että paineita kunnallisveron nostamiseen on. Korostusesityksessä perusteltiin korottamista sillä, että Taivalkosken kunnan nykyisillä veroprosenteilla ensi vuoden talousarvio on päätymässä alijäämäiseksi. Tämän hetkisen arvion mukaan verotuloja saataisiin vuonna 2020 yhteensä 12,3 miljoonaa euroa. Vuodelle 2020 saatavat veroennusteet ja valtionosuuslaskelmat päivittyvät vielä marraskuussa, joten tulojen osalta niihin voi tulla vielä muutoksia.

Ensi vuoden verotuloennusteeseen liittyy tavallista enemmän epävarmuutta johtuen verotuksen valmistumisen aikaistumisesta ja ennakkoperintämenettelyn muutoksien vaikutuksista verokertymien ajoitukseen sekä tulorekisteriongelmiin. Tänä vuonna on otettu lisää lainaa 3,5 miljoonaa euroa. Investointien taso ensi vuodelle on linjattu valtuuston iltakoulussa enintään 5,5 miljoonan euron suuruiseksi. Lopulliset päätökset tehdään valtuustossa joulukuussa.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa tulevan vuoden maaliskuun loppuun saakka ja palkankorotuspaineet ovat suuret. Myös henkilöstömäärään on odotettavissa lisäystä, mikä on seurausta hallitusohjelman toimenpiteistä. Talouden sopeuttamisen keinoja on vähän, sillä sellaisia sijoitusvaroja tai talletuksia, joita myymällä tai kotiuttamalla taloutta voitaisiin paikata, ei kunnalla tällä hetkellä ole. Menojen vähentäminen on erittäin vaikeaa, ellei kunnan palvelurakennetta tulevaisuudessa tarkastella uudelleen ja tehdä mahdollisia tarvittavia muutoksia.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle nykyisten kiinteistöverojen pitämistä ennallaan. Vakituisen asunnon kiinteistövero on siis edelleen 0,45. Kuntaliiton syyskuisen ennusteen mukaan Taivalkoskella kertyy kiinteistöveroja tänä vuonna 906 000 euroa.

Kunnanhallitus päätti tiistain kokouksessa haastatella kuutta teknisen johtajan virkaan hakenutta henkilöä. Ensi maanantain haastatteluun on kutsuttu Olli Hanhela, Petri Hietala, Maarit Hyvärinen, Jani Lehtoniemi, Pekka Pitkänen ja Tuomo Tyni. Hietala ja Tyni ovat taivalkoskelaisia.