Juuri nyt: Rukalla hen­ki­lö­kun­nan ulos­mars­si – hissit avoinna poik­keuk­sel­li­ses­ti ja yömäki peruttu

Onnettomuudet: Yksi ihminen louk­kaan­tui va­ra­voi­ma­ko­neen käyn­nis­tyk­sen yh­tey­des­sä Rukalla – akku hajosi le­vit­täen ak­ku­hap­poa ja savua ym­pä­ril­leen

Toimittajalta: Mitä Apol­lon­ka­dul­la ti­lat­tiin ja kenen toi­mes­ta?

Mainos: Koillissanomien joulutarjous: Koillissanomat Digi + Lehti 2 kk vain 35 euroa, tilaa tästä!

Tar­kas­tus­ark­ki­teh­ti eh­dot­taa: Ton­tin­luo­vu­tus­kil­pai­lu ­Pork­ka­tör­män vanhan las­ten­sai­raa­lan myyn­nis­sä – ­he­rät­te­ly­luon­nok­ses­sa mu­seok­si kor­ja­tun talon ym­pä­ril­lä olisi sau­na­maail­ma, ke­sä­teat­te­ri ja huo­neis­to­ho­tel­le­ja

Porkkatörmän vanha lastensairaala on herättänyt kiinnostusta ja keskustelua Oulua myöten. Kuusamolaislähtöinen, Oulussa tätä nykyä asuva arkkitehti Esa Kauppi on huolissaan siitä, että lastensairaala myytäisiin asettamatta ehtoja kulttuurikohteen ja sen ympäristön kehittämiseksi.

Arkkitehti Esa Kaupin esimerkiksi laatima ehdotelma Porkkatörmän vanhan lastensairaalan alueelle. Rakennuksella on maakuntakaavassa alueellisesti merkittävän rakennuksen status.
Arkkitehti Esa Kaupin esimerkiksi laatima ehdotelma Porkkatörmän vanhan lastensairaalan alueelle.
Arkkitehti Esa Kaupin esimerkiksi laatima ehdotelma Porkkatörmän vanhan lastensairaalan alueelle.
Kuva: Google / Esa Kauppi

Oulun kaupungin rakennusvalvonnan tarkastusarkkitehtina toimiva Kauppi hahmottelee seuraavanlaisen tilanteen: tontin uusi omistaja haluaa rakentaa paikalle esimerkiksi kerrostaloja, mutta kaavaa tehtäessä eteen tuleekin haasteeksi lastensairaalan rooli alueellisesti merkittävänä rakennuksena Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa.

– Sehän tarkoittaa sitä, että ely-keskuksella on valitusoikeus ja Pohjois-Pohjanmaan museokin voi ottaa kantaa kaavoituksen vaiheessa, vastaavien tapausten kanssa pitkään työskennellyt Kauppi kertoo.

Tontin luovutuksessa pitää Kaupin mukaan selvästi huolehtia siitä, että maakuntakaavassa arvottaminen tulee selvästi esille.

Parhaana ratkaisuna sairaalan myynnissä Kauppi näkee tontinluovutuskilpailun järjestämisen.

– Pyydetään ideoita, arkkitehtuuria ja hintaa ja pisteytetään ne ja katsotaan kenelle se menee.

Kilpailun tontinluovutusehtoihin voitaisiin esimerkiksi kirjata sitoutuminen sairaalarakennuksen korjaamiseen ja sen myötä lisärakennusoikeuden myöntäminen, Kauppi selventää.

Ratkaisu olisi hyödyllinen niin rakennusyhtiölle kuin vanhan rakennuksen säilymiselle – mikäli sen kunto vain on riittävän hyvä. Kauppi perääkin riittävää kuntokartoitusta.

– Tietenkin aina pitää tehdä kuntotutkimus ja sehän ratkaisee, että mitä sitten tapahtuu.

Tuorein kuntokartoitus valmistui syksyllä.

Omassa, Koillissanomille lähettämässään ehdotuksessaan Kauppi on luonnostellut Porkkatörmän lastensairaalan alueelle Porkka Pool -nimisen kokonaisuuden, mikä sisältää saunamaailman ja ulkoaltaan lisäksi asunto- ja huoneistohotelleja sekä kesäteatterin. Ehdotuksessa lastensairaalarakennus olisi museona.

– Museotoiminnan kannalta olisi toki kannattavaa, että lähistöllä olisi muita palveluja. Kesäteatteri on hyvä asia, samoin kahvilatoiminta, Kauppi ideoi.

Kaupin tekemä hulppea ehdotus on kuitenkin vain esimerkki, jolla hän haluaa herätellä kaupungin päättäjiä tulevista toimista ja mahdollisuuksista.

– Ideahan voi olla ihan mikä vaan. Jos joku toteaa, että tuolla on vetovoimaa asunnoille, niin tehdään pelkästään asuntoja.

Kauppi kokee, että tontinluovutuskilpailu ja sen myötä syntyneet ideat ja ratkaisut voisivat olla Kuusamolle hyvä mahdollisuus lisätä kaupungin kulttuurivetovoimaa.

– Kaupungin imago nousisi sillä, että suojellaan ja kehitetään kulttuuritoimintaa keskusta-alueella. Se on muotia muissa, isommissa kaupungeissa.

Kuusamon Heikkilässä syntynyt Kauppi on huolissaan myös siitä, jäävätkö nykyiset Kuusamon päättäjät historiaan negatiivisessa vai positiivisessa mielessä.

– Ei ole keneltäkään pois, jos joku rakennusliike tai kiinteistöjalostusfirma ottaisi lastensairaalan kontolleen ja lähtisi miettimään uutta.

Pyydetään ideoita, arkkitehtuuria ja hintaa ja pisteytetään ne ja katsotaan kenelle se menee.
 Ideahan voi olla ihan mikä vaan.

Ei ainakaan pureta

Talousarvioehdotuksessa Kuusamon vanha lastensairaalaa esitettiin purettavaksi tai myytäväksi.

Kaupunginvaltuusto poisti tekstistä purkamisvaihtoehdon.

Rakennuksella on maakuntakaavassa alueellisesti merkittävän rakennuksen status.

Porkkatörmän näyttelytila on Kuusamon kaupungin omistuksessa oleva rakennus, jossa säilytetään museotavaroita ja poltetun Kuusamon pienoismallia.

YK:n avustaman lastensairaalan rakentaminen alkoi 1941, valmistui kesällä 1944 ja tuhoutui seiniä lukuunottamatta samana vuonna saksalaisten vetäytyessä Kuusamosta.

Sairaala jälleenrakennettiin aluesairaalaksi ja se toimi lastenkotina 1950-1974 lastenkotina, myöhemmin päiväkotina ja kulttuuritoimen tiloina.

Rakennus on ollut suljettuna yleisöltä ja varastotilana vuodesta 2016.

Tuoreen kuntokartoituksen mukaan korjaustarve on huomattava.